Podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie - optymalizacja własnych zasobów
Eksplozja tańca – tournée Polskiego Teatru Tańca po scenach polskich
UP2DANCE | Manual of Good Practices
UP2DANCE | KATALOG DOBRYCH PRAKTYK
Projekt DOM
HERBARIUM
ZIELNIK
Peer learning workshops in Portugal
Warsztaty w Portugalii w Lipcu i Październiku
3rd transnational meeting | UP2DANCE