Podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie - optymalizacja własnych zasobów
Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzem poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia
Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pożyczki
Polski Teatr Tańca w nowej odsłonie, w nowym miejscu
Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem
Zwiększenie efektywności merytorycznej Polskiego Teatru Tańca przez unowocześnienie bazy technicznej i zakup wyposażenia