Laboratorium wieku | LABORATORIA TWÓRCZE 2018
Laboratorium technologii | LABORATORIA TWÓRCZE 2018
Laboratorium ruchu | LABORATORIA TWÓRCZE 2018
Laboratorium działania | LABORATORIA TWÓRCZE 2018
Laboratorium słowa | LABORATORIA TWÓRCZE 2018
Laboratoria twórcze 2018 | OPEN CALL
Polski Teatr Tańca w nowej odsłonie, w nowym miejscu
INICJACJA
Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem
Laboratorium technologii | LABORATORIA TWÓRCZE