HERBARIUM
ZIELNIK
Peer learning workshops in Portugal
Warsztaty w Portugalii w Lipcu i Październiku
3rd transnational meeting | UP2DANCE
3. Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu | UP2DANCE
Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzem poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia
Peer Learning Workshops by ICK from Amsterdam
Warsztaty dla tancerzy organizowane przez ICK z Amsterdamu
Peer Learning Workshop in the frame of UP2DANCE project