24.03.2021
Warsztaty i wymiana doświadczeń w ramach projektu Up2Dance
na zdjeciu dwie osobo odwrocone plecami naprzeciw widać grupę ludzi siedzących jako uczestniczy spotkania, wydarzenia kulturalnego; na dole logotypy partnerów projektu Up2Dance

Nowe modele zarządzania w instytucjach tańca współczesnego

Warsztaty dotyczące modeli zarządzania są kolejnym ważnym krokiem w realizacji projektu Up2Dance opierającego się na współpracy pomiędzy Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK Dans Amsterdam (Niderlandy), Companhia de Dança de Almada (Portugalia) and Magenta Consultoria (Hiszpania), finansowanego w ramach programu UE Erasmus+.

Celem warsztatów jest ułatwienie wymiany dobrych praktyk w zakresie metodyk zarządzania między partnerami, co z kolei ma umożliwić opracowanie zbioru Dobrych praktyk, który stanowić będzie jeden z kluczowych efektów projektu.

Gospodarzem spotkań jest Derida Dance Center. Realizowane są one za pośrednictwem Skype w terminie od 22 do 26 marca 2021. Warsztaty odbywają się codziennie, w godzinach od 9.30 do 12.30 (CET). Na 24 marca zaplanowane są spotkania indywidualne (1:1), podczas których każdy z uczestników będzie miał możliwość omówić i rozwiązać wszelkie ewentualne wątpliwości, które narodziły się podczas wspólnych spotkań.

Z uwagi na tematykę warsztatów, ich adresatami są przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji tańca zaangażowanych w projekt.

Podczas pierwszego dnia Atanas Maev (CEO, Derida Dance Center) zaprezentował założenia warsztatów, plan na najbliższe dni oraz aspekty zarządcze i dobre praktyki, które pozwalają realizować nowe modele zarządzania konieczne w kontekście pracy z wykorzystaniem różnych języków tańca współczesnego. Przedstawiciele partnerów mieli możliwość zaprezentowania swoich organizacji w kontekście ich struktury organizacyjnej i dobrych praktyk z zakresu zarządzania. Na koniec zaplanowana została dyskusja i omówienie różnic i podobieństw między prezentowanymi modelami oraz wskazaniu wpływu czynników geopolitycznych, historycznych i demograficznych na stosowane metodyki. Podczas burzy mózgów, przedstawiciele partnerów zaproponują w jaki sposób wdrożyć omówione dobre praktyki w swoich organizacjach oraz w jaki sposób może to wpłynąć na przestrzeń tańca w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Dzień drugi rozpoczął się opracowaniem definicji wybranych aspektów zarządzania w kontekście tańca współczesnego: budowanie zespołu, realizacja produkcji artystycznych (planowanie, harmonogram, terminowość), marketing i komunikacja (otwieranie się na nową publiczność i dbałość o dotychczasowych widzów). Uczestnicy mieli możliwość prezentacji studiów przypadku będących przykładami udanych realizacji i dobrych praktyk oraz wskazania istniejących potrzeb i tzw. „wąskich gardeł”.

Trzeci dzień warsztatów ma być poświęcony na indywidulane rozmowy pomiędzy przedstawicielami partnerów projektu i Derrida Dance Center.

W dniu czwartym odbędą się rozmowy video z zaproszonymi gośćmi: Katheriną Vasiliadis - ekspertką w tematyce zarządzania kultura oraz budowania międzynarodowych relacji pomiędzy choreografami i organizacjami, Anna Arthur – dyrektor „Aerowaves – dance across Europe”) oraz Kirsten Seeligmueller - współzałożycielka DOCK11. Dzień zakończy się wypracowaniem wspólnej definicji modeli zarządzania, która znajdzie się w zaplanowanym jako jeden z efektów projektu: Podręczniku dobrych praktyk.

Ostatniego dnia warsztatów odbędą się zajęcia taneczne prowadzone przez Jivko Jeliazkova, dyrektora artystycznego Derida Dance Center, w których przedstawiciele partnerów mogą uczestniczyć aktywnie bądź w roli obserwatorów. Na koniec ostatniego spotkania zaplanowane są podsumowanie i ewaluacja zrealizowanego cyklu warsztatów.  

 

------------------------------------------

Przejście z klasycznego repertuaru do tańca współczesnego wpływa nie tylko aspekty artystyczne jak gest czy kody językowe; dotyka ono również przebiegu prób i produkcji spektakli w danej instytucji z organizacyjnego i zarządczego punktu widzenia. Produkcje z zakresu współczesnego repertuaru wymuszają nowe podejście: sposoby postępowania stosowany w odniesieniu do klasycznych form, w kontekście współczesnego tańca nie zawsze się sprawdzają; jedynie niektóre elementy wykorzystywane przy klasycznych produkcjach mogą zostać zaadaptowane. Ważna jest również publiczność, zmiana repertuaru i oferty wymaga uważnego przygotowania strategii, w której bierze się pod uwagę zarówno dotychczasowych jak i potencjalnych – nowych widzów. Poszerzenie, czy zmiana repertuaru w kierunku tańca współczesnego wymaga analizy funkcjonujących w organizacji modeli zarządczych w kontekście pozycjonowania, zarządzania, procesu produkcji oraz terminowości.

Warsztaty z zakresu zarządzania w ramach projektu Up2Dance pozwolą zastanowić się nad nowymi modelami zarządczymi niezbędnymi dla funkcjonowania instytucji tańca współczesnego. Uczestnicy podzielą się tym co ich zdaniem należy do najważniejszych potrzeb, ograniczeń oraz możliwych rozwiązań a końcowe wnioski posłużą do opracowania Podręcznika dobrych praktyk.

------------------------------------------------

Projekt „UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego” jest realizowany przy wsparciu Programu UE Erasmus+, w ramach współpracy 6 europejskich partnerów: Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Magenta Consultoria (Hiszpania), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK (Niderlandy) oraz Companhia de Dança de Almada (Portugalia).

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na działającej od lipca 2020 roku stronie projektu @up2danceproject (Facebook). Zachęcamy do polubienia i śledzenia postępów w realizacji projektu.

 

fot. Photo Corps