16.02.2021
Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pożyczki

 

 

logotyp Polskiego Teatru Tańca z nazwą tetaru i znaczkiem w kolorze czarnym będącym uproszczonym ludzikiem   

 

Dofinansowanie w ramach Umowy Pożyczki – Duża Pożyczka Płynnościowa pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Nr Umowy: 1/2021/DPP Kwota dofinansowania:  1 520 000,00 PLN Beneficjent: Polski Teatr Tańca

Logotyp Urzędu Samorządu Wielkopolskiego