25.01.2021
UP2DANCE
na zdjęciu widać trzy tancerki odwrócone plecami, opartymi na kolanach, z rękoma podniesionymi do góry;

Pierwszy etap projektu już za nami

Magenta Consultoria Projects (Magenta) z Hiszpanii oraz Derida Dance Center z Bułgarii zrealizowały ostatnie zaplanowane panele dyskusyjne.

2 grudnia 2020 roku Magenta przeprowadziła panel dyskusyjny poświęcony czterem tematom: Tancerz/ Nauczyciel Tańca/Kierownik prób/Choreograf. Spotkanie zostało przeprowadzone on-line, za pośrednictwem platformy Whereby.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na swoje doświadczenia zaczerpnięte z różnych części Europy, w tym pedagogiczne związane z tańcem. Głównym punktem rozmów był widoczny brak regulacji w odniesieniu do tańca i możliwości wejścia na rynek pracy przez absolwentów kierunków związanych z tańcem. Goście panelu wskazywali na funkcjonujące w programie kształcenia przyszłych tancerzy zagadnienia związane z nauką przedsiębiorczości (bycia konkurencyjnym). Posiadanie tych umiejętności nie jest jednak wystarczające w obliczu braku regulacji, dlatego też dołączenie do zespołów tańca dla młodych absolwentów jest trudne.

Moderatorką spotkania była María Sol Alvarez (Magenta Consultoría Projects). W rozmowie wzięli udział Xevi Dorca, Pablo Dávila, Yoshua Cienfuegos oraz Melanie Lopez Lopez.

Derida Dance Center zrealizowała swoje panele dyskusyjne 21 i 22 grudnia 2020 za pośrednictwem platformy Google Meet.

W ramach pierwszego spotkania omówiony został temat ról dyrektora artystycznego oraz choreografa. Drugi panel poświęcony został wątkom dotyczącym ról tancerza I nauczyciela tańca oraz sytuacja tańca współczesnego w Bułgarii.

W związku ze specyfiką omawianych tematów, istniejących między nimi naturalnych zależności, oba spotkania zakończyły się dyskusjami odnoszącymi się do wszystkich wybranych profili: choreograf, asystent choreografa, tancerz, nauczyciel tańca.

Moderatorami spotkań zorganizowanych przez Derida Dance Center byli Atanas Maev (manager projektu), Jivko Jeliazkov (dyrektor artystyczny I choreograf) oraz Isabel Mitkova (asystentka projektu/artystka-tancerka).

Po wstępnym omówieniu ogólnej sytuacji profesjonalistów tańca w Europie i poszczególnych krajach (partnerów projektu), dyskusja skoncentrowała się wokół następujących wątków:

  • Braku zorientowania zawodowego w szkołach, które mają profil artystyczny tj. jakie konkretne zawody zgodnie z narodową klasyfikacją studenci mogą rozwijać w ramach szkoły, jakie wymagania, zadania z danym profilem się wiążą.
  • Bułgarskiej Ramy Kwalifikacji, która wskazuje tylko na 2 zawody związane z tańcem: tancerz baletowy oraz ludowy. Nie funkcjonuje zawód tancerza współczesnego.
  • Potrzebie kategoryzacji i opracowania definicji związanych z artystami tańca w odniesieniu do  niewystarczająco formalnie scharakteryzowanego tańca współczesnego.
  • W odniesieniu do choreografów/tancerzy, zauważalna jest tendencja, że większe znaczenie w momencie nawiązywania współpracy mają doświadczenie zawodowe aniżeli dyplom wyższej uczelni.
  • Ministerstwo Kultury prowadzi prace nad rejestrem niezależnych artystów. Istnienie takiego rejestru pozwoli na poprawienie sytuacji ekonomicznej twórców.

Gośćmi paneli dyskusyjnych byli Tsveta Doycheva (niezależna artystka-choreograf, tancerz, scenograf), Marion Darova (niezależna artystka-choreograf, tancerz, nauczyciel tańca); Kalina Georgieva (tancerz, nauczyciel tańca, związana z Atom Theatre); Eleonora Miteva (tancerka baletowa, współczesna); Pepi Koleva (tancerz, nauczyciel tańca); Dimitar Stefanov (niezależny artysta - aktor).

Up2Dance - kolejne wyzwania

Następnym krokiem będzie przygotowanie analizy, w której zostanie porównana sytuacja profesjonalistów tańca pomiędzy krajami partnerów zaangażowanych w projekt Up2Dance.

Uczestnicy projektu wezmą również udział w warsztatach, które odbędą się w Bułgarii (marzec 2021), Niderlandach (kwiecień 2021) oraz Portugalii (lipiec 2021).

WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE!

Projekt „UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego” jest realizowany przy wsparciu Programu UE Erasmus+, w ramach współpracy 6 europejskich partnerów: Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Magenta Consultoria (Hiszpania), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK (Niderlandy) oraz Companhia de Dança de Almada (Portugalia).

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na działającej od lipca 2020 roku stronie projektu @up2danceproject (Facebook). Zachęcamy do polubienia i śledzenia postępów w realizacji projektu.

Ilustracja do artykułu, fot. Alwin Poiana

Ilustracja wizytówki artykułu, fot. Merian Nickolova, Photo-Corps; zdjęcie dokumentuje spektakl S INNER, którego autorem jest Jivko Jeliazkov.