10.12.2020
Międzynarodowy Festiwal CLASH! / Balletto di Roma
clash!

Międzynarodowy Festiwal CLASH! 

Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością

Dzień 3 | 10 grudnia 2020 roku – kurator: Balletto di Roma (Włochy)

Transmisja o godz. 18.00, www.clashproject.eu oraz Facebook Polskiego Teatru Tańca 

Prezentacja w języku angielskim.

 

Temat: Trening hybrydowy dla współczesnych tancerzy i nowe strategie szkoleniowe. 

Balletto di Roma zaprosi swoich gości do dyskusji o podstawowych elementach zajęć z tańca współczesnego, zastanawiając się nad różnymi strukturami technicznymi i systemami ruchu. Budując hybrydowy model zajęć tanecznych, Balletto di Roma chce zaproponować nową interpretację treningu tanecznego, który ma być funkcjonalny z punktu widzenia kondycji fizyczno-mięśniowej, ale także z punktu widzenia podejścia somatycznego i/lub połączenia na linii umysł-ciało. Jest to metoda pozwalająca na zintegrowanie zasad związanych z oddechem i przepływem emocjonalnej ekspresji, które mogą być stosowane przez różne grupy i uczestników. Skoncentrowanie się na rozwijaniu takiego modelu zajęć tanecznych, który obejmuje różne struktury techniczne i systemy ruchowe, nie tylko te pochodzące z tańca akademickiego, oznacza wyobrażenie sobie tańca jako dyscypliny holistycznej, w której różne techniki i podejścia stapiają się ze sobą, aby dać tancerzom więcej możliwości uczenia się, rozwijania warsztatu ruchowego i osobistej kreatywności.

Program:

Prezentacja dnia Festiwalu przez Luciano Carratoni, dyrektora generalnego Balletto di Roma i Francescę Magnini, dyrektor artystyczną Balletto di Roma

Okrągły stół: „Zderzenie ścieżek szkoleniowych  – wizje i perspektywy choreografów Balletto di Roma.” 

W ramach dyskusji moderowanej przez Francescę Magnini, dyrektor artystyczną Balletto di Roma, choreografowie współpracujący z Balletto di Roma Valerio Longo i Andrea Costanzo Martini podzielą się swoimi doświadczeniami na temat różnych metod szkolenia tancerzy i eksperymentów prowadzonych w ramach projektu ‚Clash!”

Warsztaty: „Nowe ścieżki szkoleniowe”

W ramach prowadzonych przez Francescę Magnini warsztatów, choreograf Valerio Longo poprowadzi rozmowę z członkami zespołu produkcyjnego Balletto di Roma, jak również przedstawi doświadczenia szkoleniowe ekspertów: Adriany Borriello (Da.Re, Włochy), Christophe’a Bérangera i Jonathana Pranlas-Descours (SINE QUA NON ART Company z Francji) oraz Suzan Tunca (International Choreographic Arts Centre – ICK Amsterdam). Prelegenci podzielą się również doświadczeniami z projektu UP2DANCE, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Spektakl online (screendance perofrmance) zespołu Balletto di Roma: [dis]solution. 

Balletto di Roma i Polski Teatr Tańca postanowiły zinterpretować hasło Projektu CLASH!, czyli „zderzenie, starcie” jako fizyczną wymianę między partnerami. Trzech tancerzy i choreografów z Polskiego Teatru Tańca zawitało do Rzymu, aby stworzyć spektakl dla trzech tancerzy Balletto di Roma, testując w praktyce wyniki badań nad ruchem opartym na improwizacji i konfrontując  cy zderzając perspektywę jednostki z grupą. Podwójna rezydencja włosko - polska stworzyła wspólną platformę dla wzajemnej nauki i inspiracji. Całej akcji przyświecała idea „wymiany” - najlepszych praktyk, rozwiązań, a przede wszystkim pomysłów.

Autorzy i realizatorzy: 

Choreografia: Agnieszka Jachym, Jerzy Kaźmierczak oraz Zbigniew Kocięba we współpracy z Balletto di Roma 

Asystent: Roberta De Simone 

Tancerze: Giulia Strambini, Michele Ruggiero, Lorenzo Castelletta

Video: Matteo Carratoni 

Światła: Emanuele de Maria.

Sesja pytań i odpowiedzi 

 

Instytucje wspierające:

  • Centro Ceco di Roma

We współpracy z: 

  • Projekt UP2DANCE, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Zobacz pełen program festiwalu 

 

Projekt CLASH! 

Festiwal „CLASH! Kiedy taniec klasyczny i współczesny spotykają się i powstają nowe formy” jest  ostatnią częścią projektu Clash!, którego partnerami są Balletto di Roma (lider projektu), Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (Włochy), 420PEOPLE (Czechy), Companhia de Dança de Almada (Portugalia), Derida Dance Centre / Art Link Foundation (Bułgaria) oraz  Polski Teatr Tańca (Polska). Projekt CLASH! ma na celu wspieranie zespołów tanecznych z Europy Południowej i Wschodniej, tradycyjnie bardziej aktywnych w obszarze szkoleń i produkcji klasycznej, w rozwoju nakierowanym na produkcje związane z tańcem współczesnym, który obecnie wymaga nowych narzędzi szkoleniowych, nowego wewnętrznego zarządzania i nowych strategii rozwoju publiczności. CLASH! wspiera również cel, jakim jest promowanie wymiany i obiegu utworów i artystów na poziomie europejskim.

Wydarzenie odbywają się w ramach projektu CLASH! When Classic And Contemporary Dance Collide And New Forms Emerge, współfinansowanego z unijnego programu Kreatywna Europa (Grant Agreement No 2018-2032/001-001).

 

 Międzynarodowy festiwal CLASH!  

Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością

Strona internetowa  | Facebook 

E-mail: comunicazione@ballettodiroma.com 

#kreatywnaeuropa #ballettodiroma #deridadancecenter #420people #companhiadedanzadealmada #universitalasapienza