08.12.2020
Międzynarodowy Festiwal CLASH! / 420PEOPLE
clashhhh

Międzynarodowy Festiwal CLASH! 

Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością

Dzień 1 | 8 grudnia 2020 – kurator: 420PEOPLE (Republika Czeska)

Transmisja o godz. 18.00, www.clashproject.eu oraz na Facebooku Polskiego Teatru Tańca 

Prezentacja w języku angielskim. 

 

Temat: Rozwój publiczności. Pozytywny wpływ pandemii na relacje z naszą publicznością.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na relacje z publicznością? Jakie strategie zostały przyjęte przez organizacje kulturalne, a w szczególności zespoły taneczne, aby kontynuować dialog z nowymi grupami docelowymi lub do nich dotrzeć? Oto niektóre z kwestii, które zostaną poruszone podczas pierwszego dnia festiwalu. Grupa 420PEOPLE będzie rozmawiać z gośćmi o nowych działaniach na rzecz rozwoju publiczności internetowej, budowania społeczności, solidarności z organizacjami kulturalnymi w trudnych czasach.

Program:

Prezentacja dnia festiwalu przez Václava Kuneša, założyciela i dyrektora artystycznego 420PEOPLE).

Okrągły stół: „Rozwój publiczności: Nowe strategie w czasie pandemii COVID -19”. 

Prowadzony przez Petrę Kašparovą (Republika Czeska – ekspert 420PEOPLE w obszarze budowania widowni) okrągły stół pozwoli zapoznać się z działaniami AD (ang. Audience  Developement - rozwój widowni) realizowanymi przez 420PEOPLE w ramach Projektu CLASH!. Tematem specjalnym będą konsekwencje pandemii COVID - 19 dla przewidywanego rozwoju publiczności, z naciskiem na zmiany, z którymi musieli się zmierzyć wszyscy partnerzy projektu. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady działań AD prowadzonych przez 420PEOPLE oraz strategia PR.

Warsztaty „Rozwój publiczności: Strategie i praktyki sektora kultury w Republice Czeskiej”. Václav Kuneš poprowadzi dyskusję z udziałem przedstawicieli czeskiego środowiska kulturalnego. Wraz z Rosťą Novákiem, aktorem, reżyserem, performerem, choreografem, założycielem i dyrektorem zespołu "nowego cyrku" Cirk La Putyka oraz dyrektorem artystycznym wielofunkcyjnej przestrzeni Jatka78 i Lukášem Jandačem, dyrektorem międzynarodowego projektu start-upowego GoOut przedstawi skuteczne przykłady szybkiej adaptacji do skutków pandemii COVID -19.

Spektakl online (screendance performance) -  420PEOPLE: ORĪGĪ

ORĪGĪ czerpie z wiedzy o naszym pochodzeniu w aspekcie  geograficznym, ideologicznym czy socjologicznym. Fabuła spektaklu skupia się na trzech performerkach, każda z. Ich reprezentuje inną technikę ruchu - klasykę, broadway jazz oraz sztuki walki. Trzy osoby i ich różne style spotykają się w jednym punkcie - jedynym możliwym sposobem nawiązania współpracy jest adaptacja. W konsekwencji początkowego pojedynku (clash! starcia! zderzenia!) powstanie nowy, czwarty styl, który stanie się jedynym kanałem komunikacji. Głównym i najlepszym środkiem porozumienia okazuje się nasze ciało, które pokazuje, że jest najlepszą technologią, że to jedyna możliwa prawda. 

Autorzy i realizatorzy: 

Reżyseria: Václav Kuneš - Zdjęcia: Tomáš Vlček - Koncepcja i choreografia: Václav Kuneš - Tancerze: Simona Machovičová, Francesca Amante, Fanny Barrouquére - Postprodukcja: Tomáš Vlček - Kostiumy: Olo Křížová - Produkcja: Aneta Jochim.

Instytucje wspierające:

Współfinansowane przez Miasto Stołeczne Praga, Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Dzielnicę Miejską Praga 7 - Dzielnicę Sztuki 7 

Inni partnerzy: Czeskie Centra, Biuro Kreatywnej Europy Praga, GoOut, Cirk La Putyka.

Zobacz pełen program festiwalu 

Projekt CLASH! 

Festiwal „CLASH! Kiedy taniec klasyczny i współczesny spotykają się i powstają nowe formy” jest  ostatnią częścią projektu Clash!, którego partnerami są Balletto di Roma (lider projektu), Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (Włochy), 420PEOPLE (Czechy), Companhia de Dança de Almada (Portugalia), Derida Dance Centre / Art Link Foundation (Bułgaria) oraz  Polski Teatr Tańca (Polska). Projekt CLASH! ma na celu wspieranie zespołów tanecznych z Europy Południowej i Wschodniej, tradycyjnie bardziej aktywnych w obszarze szkoleń i produkcji klasycznej, w rozwoju nakierowanym na produkcje związane z tańcem współczesnym, który obecnie wymaga nowych narzędzi szkoleniowych, nowego wewnętrznego zarządzania i nowych strategii rozwoju publiczności. CLASH! wspiera również cel, jakim jest promowanie wymiany i obiegu utworów i artystów na poziomie europejskim.

Wydarzenie odbywają się w ramach projektu CLASH! When Classic And Contemporary Dance Collide And New Forms Emerge, współfinansowanego z unijnego programu Kreatywna Europa (Grant Agreement No 2018-2032/001-001).

 Międzynarodowy festiwal CLASH!  

Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością

Strona internetowa  | Facebook 

E-mail: comunicazione@ballettodiroma.com 

#kreatywnaeuropa #ballettodiroma #deridadancecenter #420people #companhiadedanzadealmada #universitalasapienza