07.12.2020
Międzynarodowy Festiwal CLASH! zderzy taniec klasyczny ze współczesnym
clash

Międzynarodowy Festiwal CLASH! 

Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością

8-13 grudnia 2020 roku ONLINE: www.clashproject.eu oraz FB Polskiego Teatru Tańca

 

W dniach 8-13 grudnia 2020 roku online zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal CLASH! Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością, poświęcony różnym formom "zderzania" klasycznych i współczesnych form tańca.

Konferencja prasowa zapowiadająca wydarzenie - rejestracja filmowa (w języku angielskim)

Codziennie przez sześć dni od godziny 18.00 czasu środkowoeuropejskiego, na oficjalnej stronie clashproject.eu oraz na Facebooku Polskiego Teatru Tańca będziemy transmitować spektakle screen dance i rozmowy, składające się na unikalny program online stworzony i wyprodukowany przez sześciu europejskich partnerów zaangażowanych w projekt unijny CLASH. Podczas Festiwalu zaprezentujemy wyniki praktycznych badań prowadzonych podczas wymiany europejskiej przez partnerów projektu CLASH! od 2018 roku.

Prezentacje festiwalowe odbywać się będą w języku angielskim. Program Polskiego Teatru Tańca będzie tłumaczony na język polski. 

Głównym koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu CLASH! jest Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (Włochy). Jednak codziennie rolę kuratora Festiwalu pełnić będzie inny zespół taneczny - partner projektu: Balletto di Roma (Włochy), 420PEOPLE (Czechy), Companhia de Dança de Almada (Portugalia), Derida Dance Centre / Art Link Foundation (Bułgaria) oraz Polski Teatr Tańca (Polska). Każdego dnia koncentrować się będziemy na konkretnym zagadnieniu, poruszanym w ramach projektu CLASH!. Dyskusje dotyczyć będą takich tematów, jak rozwój publiczności, szkolenie tancerzy, dyplomacja kulturowa w dziedzinie tańca oraz procesy choreograficzne. Pragniemy umożliwić publiczności dialog i interakcję z choreografami, pedagogami tańca i prelegentami. Każdy dzień festiwalowy zakończy się występem screen dance, stworzonym specjalnie na tę okazję przez wszystkich partnerów. 

Zaplanowany przed wybuchem pandemii Międzynarodowy Festiwal CLASH! musiał w trakcie realizacji zmierzyć się z nową, bardziej złożoną teraźniejszością: z pierwotnej idei wędrownego wydarzenia odbywającego się krajach biorących dział w wymianie, Festiwal został przekształcony – w swojej formie, ale nie w treści i duchu – w nową cyfrową przestrzeń umożliwiającą prowadzenie dyskusji, wymianę idei, prezentację spektakli oraz badania. Przeszedł nieoczekiwaną ewolucję, która odkryła w problemie szansę na kolejny krok w kierunku nowych obszarów artystycznych i badawczych. „Hybrydowy” charakter Międzynarodowego festiwalu CLASH!, skrzyżowanie żywych i cyfrowych instrumentów, a także dialog pomiędzy ciałem i ekranem, pozwala spojrzeć na nasze czasy w sposób rozszerzający wizje i perspektywy.

Aby wspólnie zastanowić się nad wpływem, jaki pandemia wywarła na sztuki performatywne, ostatni dzień festiwalu poświęcimy wymianie myśli na temat roli, jaką digitalizacja może odegrać w procesie informowania o tanecznych działaniach. Przedstawimy informacje na temat możliwości finansowania, jakie programy UE zapewnią osobom zajmującym się tańcem. Na zakończenie w ramach transmisji strumieniowej zostanie zaprezentowana praca wideo stworzona przez zespół Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, poświęcona wdrożonym przez partnerów projektu hybrydowym procesom twórczym, łączącym działania online i „na żywo”. 

 

PROGRAM 

Każdy dzień Festiwalu rozpoczyna się o godzinie 18:00 czasu środkowoeuropejskiego od krótkiej prezentacji wprowadzającej temat dnia przez przedstawicieli partnerów Projektu CLASH!. 

Dzień 1 | 8 grudnia 2020 – kurator: 420PEOPLE (Republika Czeska)

Temat: Rozwój publiczności. Pozytywny wpływ pandemii na relacje z naszą publicznością.

Propozycja zespołu 420PEOPLE (Czechy) to „okrągły stół” pt. „Rozwój publiczności: Nowe strategie w czasie pandemii COVID19”, warsztaty poświęcone budowaniu widowni w sektorze kultury w Republice Czeskiej oraz rejestracja spektaklu ORĪGĪ, w którym - w wyniku początkowego „zderzenia” trzech technik ruchowych - baletu klasycznego, stylu broadway oraz sztuk walki - powstaje nowy, czwarty styl, który staje się wspólnym kanałem komunikacji między tancerkami.

Dzień 1 - zobacz pełen program  

 

Dzień 2 | 9 grudnia 2020 roku – kurator: Polski Teatr Tańca (Polska) 

Temat: Optymalne szkolenie dla współczesnego tancerza i zaangażowanie publiczności w codzienne życie tancerza.

Tematem dnia będzie optymalny trening tancerza współczesnego - choreografowie Yoshiko Waki(Niemcy), Vaclav Kunes (Czechy) i Maciej Kuźmiński (Polska) zastanowią się wspólnie, jakie metody mogą go wspierać we wszechstronnym rozwoju, a także jak angażować publiczność w działanie teatru. Artyści #Polskiego Teatru Tańca Agnieszka Jachym, Jerzy Kaźmierczak i Zbigniew Kocięba zaprezentują rejestrację filmową spektaklu „ Find the love in the dark” w choreografii Davide Valrosso, który powstał w ramach wymiany twórczej z #Balletto di Roma, a zgłębia temat miłości i „zderzenia”  między tym co dobre i tym, co trudne.

Dzień 2 - zobacz pełen program 

 

Dzień 3 | 10 grudnia 2020 roku – kurator: Balletto di Roma (Włochy) 

Temat: Trening hybrydowy dla współczesnych tancerzy i nowe strategie ścieżek szkoleniowych. 

Gospodarze wieczoru zaproponują model hybrydowego treningu dla współczesnych tancerzy, obejmujący różne struktury rytmiczne i systemy ruchowe, dyskusję z choreografami Balletto di Roma oraz spektakl online pt. „[dis]solution”, „zderzający” indywidualność z grupą, będący rezultatem współpracy tancerzy Balletto di Roma z artystami Polskiego Teatru Tańca – Agnieszką Jachym, Zbigniewem Kociębą oraz Jerzym Kaźmierczakiem - którzy w tym przypadku wystąpili w roli choreografów. 

Dzień 3 - zobacz pełen program 

 

4 | 11 grudnia 2020 roku – kurator: Derida Dance Centre / Art Link Foundation (Bułgaria)

Temat: Dyplomacja kulturowa jako narzędzie wspierające osiągnięcia przed i po sytuacji nowej normalności.

Czwartego dnia Międzynarodowego Festiwalu CLASH! #Derida Dance Center / Art Link Foundation (Bułgaria) zaprasza na „okrągły stół” poświęcony dyplomacji kulturalnej jako narzędziu strategicznemu dla sektora kultury. W programie znalazł się także spektakl online pt.: Fractus, w którym  Jivko Jeliazkov, choreograf Derida Dance Centre, wraz z Poliną Stoyanovą (artystką wizualną) i Ivanem Shopovem (kompozytorem) stworzą cyfrowe środowisko, w którym zaprezentowane zostaną główne koncepcje Projektu CLASH!

Dzień 4 - zobacz pełen program

 

Dzień 5 | 12 grudnia 2020 roku – kurator: Companhia de Dança de Almada (Portugalia)

Temat: Procesy kreatywne. 

12 grudnia tematem dnia będzie proces tworzenia pięciu spektakli online, które powstały jako rezultat doświadczeń pandemii i trzech lat gromadzenia przez partnerów wiedzy podczas działań projektu Clash! Rozmowę choreografów zilustruje prezentacja na scenie i transmisja na żywo kreacji #Companhia de Dança de Almada – spektaklu tanecznego Noir w choreografii  Bruno Duarte i jego ekranowej adaptacji w reżyserii Marty Romero.

Dzień 5 - zobacz pełen program

 

Dzień 6 | 13 grudnia 2020 roku – kuratorzy: Uniwersystet La Sapienza w Rzymie oraz Balletto di Roma

Temat: CLASH! Doświadczenie: Wnioski, nowe ścieżki i perspektywy. 

Ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu CLASH! to czas podsumowania i prognoz na przyszłość. Współgospodarze wydarzenia, #Uniwersystet La Sapienza w Rzymie oraz Balletto di Roma, organizują dwie dyskusje – jedną poświęconą możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedstawicieli sektora kultury w nadchodzącym okresie programowania UE  2021/2027, drugą – na temat roli, jaką technologie cyfrowe odgrywają podczas pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem procesu cyfryzacji języka tańca. Zobaczymy też spektakl videodance zespołu Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie: The Hybrid in Dance Models. Visual Storytelling of Choreographic Creative Processes, obrazujący proces dostosowania praktyki choreograficznej „na żywo” do wymogów przestrzeni Internetu.

Dzień 6 - zobacz pełen program

TRAILER FESTIWALU CLASH!

TRAILER FESTIWALU CLASH! PRZYGOTOWANY PRZEZ POLSKI TEATR TAŃCA

Wydarzenia odbywają się w ramach projektu CLASH! When Classic And Contemporary Dance Collide And New Forms Emerge, współfinansowanego z unijnego programu Kreatywna Europa (Grant Agreement No 2018-2032/001-001).

 Międzynarodowy festiwal CLASH!  

Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością

Strona internetowa  | Facebook 

E-mail: comunicazione@ballettodiroma.com 

#kreatywnaeuropa #ballettodiroma #deridadancecenter #420people #companhiadedanzadealmada #universitalasapienza #polskiteatrtanca

 

partners