05.11.2020
UP2DANCE - spotkania i panele dyskusyjne
na zdjeciu widac trzy rancerki w jasnych sukienkach zwrocone plecami do widza, wszystkie klecza majac obie rece podniesione prostopadle do ciala; na dole zdjecia dodane sa logotypy z nazwami partnerow projektu up two dance

Po opracowaniu strategii dla realizacji paneli dyskusyjnych wokół tematów Tancerz, Nauczyciel tańca, Choreograf oraz Kierownik prób, przyszedł czas na jej wdrożenie. Tym samym projekt UP2DANCE wkroczył w kolejny etap realizacji.

Gośćmi pierwszego panelu zorganizowanego on-line przez Companhia de Dança de Almada (CaDA) z Portugalii byli Susana Rodrigues (Ana Mangericão Dance School), Madalena Xavier (Escola Superior de Dança), Albino Moura (Lugar Presente - Escola de Dança), Cristina Pereira (Dance Art School of the National Conservatory), Carla Albuquerque (Ca.DA Escola). Spotkanie odbyło się 22 lipca. Uczestnicy panelu omawiali temat Professionalization of the Dancer: The role of Schools of Artistic Training Specialized in Dance. Kolejny panel CaDA zorganizowało 3 października. Zawód Nauczyciel tańca był analizowany w oparciu o temat Classical and Contemporary Dance: The role of the dance teacher. Uczestnicy skupili się na wiedzy, umiejętnościach oraz technikach potrzebnych, stosowanych przez nauczycieli tańca klasycznego i współczesnego. Rozmawiali także o istniejących trudnościach w odniesieniu do kształcenia nauczycieli oraz wykorzystywanych metodach kształcenia.

Ostatni panel w Portugalii odbył się 7 października. Tym razem uwaga uczestników zorientowana była na Kierowniku prób i jego roli w instytucji tańca, relacji z choreografami i tancerzami. 

Pierwsze spotkanie Polskiego Teatru Tańca (PTT) miało miejsce 18 września. Uczestnicy analizowali zawód Choreografa w odniesieniu do instytucjonalnego i edukacyjnego środowiska tańca w Polsce. Polska Rama Kwalifikacji nie definiuje precyzyjnie zawodu choreograf. Zaproszeni goście (przedstawiciele publicznych instytucji m.in. Instytutu Muzyki i Tańca, freelancerzy, praktycy, pedagodzy) podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi sytuacji choreografów, dzięki czemu udało się wypracować zestaw rekomendacji.

Tancerz-nauczyciel: rola, kompetencje i możliwości rozwoju zawodowego, to temat kolejnego panelu przygotowanego przez PTT. W spotkaniu, które odbyło się 22 października, wzięli udział pedagodzy kształcący przyszłych tancerzy w szkołach baletowych ogólnokształcących jak i uczelni wyższych.

Ostatni panel miał miejsce 23 października. O edukacji tancerza, budowaniu kariery zawodowej i perspektywach związanych  z przekwalifikowaniem po zakończeniu pracy na scenie dyskutowały artystki-tancerki Polskiego Teatru Tańca oraz przedstawicieli Instytutu Muzyki i Tańca prowadzące Program Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy.

Oprócz spotkań on-line Polski Teatr Tańca przeprowadził też indywidualne wywiady z choreografami i pedagogami w celu zebrania opinii od jak najszerszego grona profesjonalistów dla zyskania jak najpełniejszego obrazu sytuacji tańca w Polsce. 

ICK Dans Amsterdam (ICK) podczas organizowanych przez siebie paneli postawiło sobie za cel określenie bieżących potrzeb dla każdego z omawianych zawodów zarówno w sferze artystycznej jak i społeczno-politycznej. Dążeniem ICK było zainicjowanie dyskursu zogniskowanego na opracowaniu definicji idealnego tancerza, idealnego nauczyciela tańca, idealnego kierownika prób oraz idealnych warunków dla dalszej ewolucji tańca w Niderlandach bazując na wyobrażeniach i praktyce różnych przedstawicieli środowiska tańca.

ICK postawiło odnieść się również do tych aspektów związanych z profesjami tańca, które nie pojawiały się dotychczas w oficjalnym dyskursie. Ich uświadomienie ma poszerzyć wiedzę o obecnej sytuacji tańca. W konsekwencji, w obliczu wyzwania jakim stał się dla wszystkich kryzys wywołany przez covid, rozszerzyć dyskusję dotyczącą przyszłości tańca.

22 września odbyło się pierwsze spotkanie panelowe. Zebrane przez ICK Dans Amsterdam od zaproszonych gości definicje określające idealne profile zawodowe wybranych profesjonalistów tańca stały punktem wyjścia dla dyskusji. Opisy i użyte nazewnictwo zostało porównane z kompetencjami określonymi w dokumencie Dutch Beroeps- en Opleidingprofiel Dans (Professional and Educational Profile Dance) oraz innymi materiałami wskazanymi przez uczestników.   

Kierownik prób był tematem panelu zorganizowanego 29 września, do udziału w którym zaproszeni zostali tancerze, nauczyciele tańca, dyrektorzy artystyczni, choreografowie, kierownicy prób. Dla pogłębienia efektów spotkania ICK planuje również realizację indywidualnych wywiadów z wybranymi ekspertami.

Kolejne zaplanowane panele dyskusyjne zorganizowane zostaną przez Balleto di Roma (Włochy) oraz Derrida Dance Center (Bułgaria).

W kolejnym etapie projektu partnerzy UP2DANCE dokonają analizy zebranych wniosków w celu przygotowania międzynarodowych rekomendacji w odniesieniu do omawianych zawodów wykonywanych przez profesjonalistów tańca.

Projekt UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego jest realizowany przy wsparciu Programu UE Erasmus+, w ramach współpracy 6 europejskich partnerów: Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Magenta Consultoria (Hiszpania), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK (Niderlandy) oraz Companhia de Dança de Almada (Portugalia).

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na działającej od lipca 2020 roku stronie projektu @up2danceproject (Facebook). Zachęcamy do polubienia i śledzenia postępów w realizacji projektu.

 

Fot. Alwin Poiana.