28.08.2020
Clash! online i podczas warsztatów na żywo

Podczas długiego okresu wzmożonego zagrożenia epidemicznego partnerzy projektu Clash! Kiedy zderza się taniec klasyczny i współczesny i powstają nowe formy! włożyli dużo starań, aby opracować i wdrożyć działania związane z rozwojem publiczności online. Użyli narzędzi z dziedziny marketingu cyfrowego i strategii mediów społecznościowych, aby zaangażować większą liczbę odbiorców z różnych krajów. Działania te stały się również podstawą nowej formy festiwalu „CLASH! On stage”, który musi dostosować się do nowych warunków obowiązujących podczas podróży międzynarodowych i wymiany kulturalnej.

Działania AD online

13 czerwca 2020 roku Polski Teatr Tańca (PTT) przeprowadził dyskusję pt. „Taniec widzów” - była to specjalna odsłona cyklu tzw. „rozmównic”, organizowanych co miesiąc przez Polski Teatr Tańca i odnoszących się do różnych tematów związanych ze zjawiskiem tańca. Uczestnicy pochylili się nad zagadnieniem publiczności tańca współczesnego – nie tylko doprecyzowując jej opis, ale także szukając odpowiedzi na pytanie, co przyciąga ją do udziału w spektaklach tańca współczesnego.

Wydarzenie online poprowadzili Agnieszka Jachym i Robert Chodyła. Ich gośćmi byli dramaturg, krytyk, kurator i performer Joanna Leśnierowska, dr Joanna Szymajda,  zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2010 - 2017 i Konrad Kurowski, producent i menadżer Lubelskiego Teatru Tańca (od 2014 roku). Eksperci mówili o budowaniu publiczności dla tańca współczesnego i baletu klasycznego, badaniu zachowań publiczności, metodach wzbudzania zainteresowania sztuką tańca oraz – w kontekście obecnej sytuacji na świecie – wpływie pandemii na zachowania odbiorców kultury. 

Szczegółowy opis wydarzenia 

Link do rozmowy 

Ponadto, w dniach 14-19 czerwca 2020 r. Polski Teatr Tańca przeprowadził cykl nagranych wcześniej krótkich zajęć tanecznych online pod wspólnym tytułem „Class(h) with us”, przybliżających codzienną rutynę związaną z rozpoczynaniem pracy przez tancerza, tj. prezentujących zajęcia mające na celu rozgrzanie i przygotowanie go do próby. Ze względu na zróżnicowany, bogaty repertuar Polskiego Teatru Tańca, kształcenie artystów ma bardzo wszechstronny charakter. Program obejmował sesję improwizacji, pilates, trening kondycyjny, balet klasyczny, taniec fizyczny oraz taniec współczesny. Dostęp do platformy był bezpłatny, a uczestnicy mogli codziennie brać udział w zajęciach korzystając z Facebooka. Lekcje były prowadzone w języku polskim i angielskim.

Więcej o wydarzeniu 

Tygodniowy program Polskiego Teatru Tańca w ramach CLASH!  zakończył się rozmową na Skype z jednym z tancerzy-artystów z zespołu. Celem spotkania było zbadanie oczekiwań publiczności w kontekście działań performatywnych PTT oraz analiza wykorzystania oferty kulturalnej w czasie pandemii. Uczestnicy spotkania mieli okazję zadawać pytania dotyczące Polskiego Teatru Tańca, m.in. repertuaru, pracy zespołu, prezentacji spektakli.

Więcej informacji

Drugim partnerem, który pracował nad działaniami na rzecz rozwoju publiczności, jest 420people.org. Zespół ten przygotował ekskluzywny warsztat osobisty CLASH! dla publiczności i tancerzy na wszystkich poziomach. W ramach projektu „CLASH! Kiedy taniec klasyczny i współczesny spotykają się i powstają nowe formy” zorganizowane zostały warsztaty ruchowe dla tancerzy, prowadzone przez choreografa Václava Kuneša i Václava Havelki, frontmana zespołu „Please the Trees”. Półtoragodzinne seminarium taneczne z udziałem dyrektora artystycznego 420PEOPLE Václava Kuneša pozwoliło uczestnikom zdobyć doświadczenie w prowadzeniu seminariów dla różnych grup docelowych i umożliwiło ocenę informacji, zasad i wiedzy (PES) zebranych podczas projektu CLASH!.

Zespół 420people.org skupił się na doświadczeniu zdobytym podczas wszystkich seminariów CLASH! i działań AD organizowanych w Pradze. Warsztat podzielony był na następujące części: rozgrzewka, techniki somatyczne, ćwiczenia oddechowe i bardziej intensywna praca z ciałem na podłodze, ćwiczenia kardio, część energetyczna i końcowa kombinacja ruchów w celu połączenia wszystkich elementów. Prowadzący dążyli do skutecznego połączenia róznych technik tańca, wspierając pracę nad świadomością ciała muzyką na żywo. W seminarium wzięli udział tancerze amatorzy na wszystkich poziomach zaawansowania (głównie kobiety). Wielu nowych uczestników dowiedziało się o seminariach CLASH! dzięki internetowym warsztatom tanecznym Václava Kuneša podczas pandemii koronawirusa.

Zespół 420people.org otrzymał wiele pozytywnych opinii, zwłaszcza na temat różnorodności zastosowanych technik tanecznych. Tancerzom amatorom łatwiej było połączyć ruch z muzyką na żywo. Fuzja różnych technik tanecznych pomogła zrozumieć jakość ruchu i pogłębić badania nad tańcem.

Opinia zwrotna uczestników:

„Jestem wdzięczny za warsztaty Vaclav & Vaclav, za fascynujące spowolnienie czasu, w którym automatyczne codzienne ruchy stają się odświeżająco nowe i niecodzienne. Dziękuję za możliwość wspólnego stworzenia jednego pulsującego organizmu!”

„Świetna, pozytywna energia w studiu.”

„Idealna liczba ludzi w studiu. Profesjonalne podejście do tancerzy amatorów. “

Festiwal HYBRID

W związku z pandemią COVID-19 oraz nowymi działaniami prewencyjnymi i ograniczeniami w podróżach i wymianie międzynarodowej, których wymagają UE i rządy krajów partnerskich, partnerzy projektu CLASH! postanowili zmienić formę festiwalu wieńczącego projekt i tournee. Festiwal CLASH! On stage odbędzie się w wersji hybrydowej – wszyscy partnerzy przygotują przedstawienie sceniczne i będą transmitować online zaplanowane warsztaty i dyskusje z publicznością i profesjonalistami. Zostanie on pomyślany jako droga, którą publiczność będzie musiała podążać, aby zrozumieć, w jaki sposób Festiwal wyraża wyniki badań przeprowadzonych przez wszystkich partnerów na temat Clash! Festiwal Hybrid zakończy się premierą przedstawienia scenicznego CLASH! online i dyskusją z profesjonalistami z 5 krajów.

CLASH! On Stage odbędzie się pomiędzy 8 a 13 grudnia br. Każdy dzień będzie poświęcony jednemu tematowi projektu. 

Więcej szczegółowych informacji, a także program festiwalu i jego uczestnicy zostaną przedstawieni w połowie września i na początku października!

Projekt "CLASH! Kiedy taniec klasyczny zderza się ze współczesnym i powstają nowe formy", współfinansowany jest z unijnego programu Kreatywna Europa (Grant Agreement No 2018-2032/001-001)

Więcej o projekcie: http://clashproject.eu

#kreatywnaeuropa #ballettodiroma #deridadancecenter #420people #companhiadedanzadealmada #universitalasapienza