22.07.2020
UP2DANCE
na obrazku widać znak graficzny z napisem up two dance oraz logotyp programu Unii Europejskiej Erasmus +

Projekt UP2DANCE w związku z trwającą pandemią, jest kontynuowany w wersji on-line. 

Partnerzy projektu Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Magenta Consultoria (Hiszpania), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK (Niderlandy) oraz Companhia de Dança de Almada (Portugalia) podczas regularnych spotkań realizowanych zdalnie, opracowali strategię przeprowadzenia paneli dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska tańca, których głównymi tematami będą wybrane profile zawodowe profesjonalistów tańca  tj. tancerz, tancerz-nauczyciel, choreograf, kierownik prób. Opracowana strategia składa się z 3 faz: 

  1. Analizy, pracy przygotowawczej oraz wyboru uczestników.
  2. Zorganizowania paneli dyskusyjnych.
  3. Podsumowania w postaci raportu.

Punktem wyjścia dla planowanych dyskusji wokół profili zawodowych są omówione podczas szkolenia on-line przeprowadzonego w marcu przez Magenta Consultoria instrumenty: European Qualifications Network (EQF), ESCO: the European multilingual classification of Skills, Competences, Qualifications, and Occupations, The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET), and European Quality Reference Framework in VET (EQAVET - Quality Assurance in Vocational Education and Training). 

Projekt UP2DANCE zakłada aktualizację EQF czyli Europejskiej Ramy Kwalifikacji tak by uzyskać wiekszą przejrzystość i możliwość porównywania profili zawodowych  profesjonalistów tańca (Tancerz, Tancerz-Nauczyciel, Choreograf, Kierownik prób) na poziomie europejskim.

Europejska Rama Kwalifikacji (EQF) pozwala na porównywanie kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym w poszczególnych krajach UE. 

Dzięki EQF osoby indywidualne oraz pracownicy mogą precyzyjniej zorientować się jak dotychczas zdobyte przez nich wykształcenie odnosi się do systemu kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej. Mogą dokonać porównania co do swoich kwalifikacji a oczekiwań instytucji funkcjonujących na rynku pracy w innych krajach oraz jakich dodatkowych kwalifikacji potrzebują, aby być konkurencyjnymi na rynku pracy w danym państwie UE.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony profilowi zawodowemu tancerza pn. “Professionalization of the Dancer: The role of Schools of Artistic Training Specialized in Dance” odbędzie się już 22 lipca 2020 za pośrednictwem platformy zoom a jego organizatorem będzie Companhia de Dança de Almada z Portugalii. Uczestnikami spotkania będą m.in. przedstawiciele szkół i konserwatoriów tańca: Ana Mangericão Dance School, Escola Superior de Dança, Lugar Presente - Escola de Dança, Dance Art School of the National Conservatory oraz Ca.DA Escola.

Panele dyskusyjne będą realizowane przez wszystkich 6 partnerów projektów z udziałem przedstawicieli środowiska tańca z Polski, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Niderlandów oraz Bułgarii, i odbywać się będą w terminie od sierpnia do końca października 2020.

Projekt UP2Dance - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego, jest realizowany przy wsparciu Programu UE Erasmus+.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na działającej od lipca 2020 roku stronie projektu @up2danceproject na portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy do polubienia i śledzenia postępów w realizacji projektu.