19.05.2020
UP2DANCE
obraz przedstawia znak graficzny z nazwa projektu up2dance oraz logo programu Erasmus plus

UP2DANCE updating professional profiles towards contemporary dance. / UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego.

Polski Teatr Tańca wspólnie z Balleto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Companhia de Dança de Almada (Portugalia), ICK (Niderlandy) oraz Magenta Consultoria (Hiszpania) analizują obowiązujący program nauczania, sytuację profesjonalistów tańca na rynku pracy oraz zmiany, jakie dotknęły środowisko tańca w Europie w ciągu ostatnich 20 lat.

Najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed przedstawicielami instytucji partnerskich zaangażowanych w projekt Up2Dance jest potrzeba aktualizacji programu nauczania oraz prowadzenia warsztatów tańca w oparciu o najnowsze trendy.

Taniec w południowo-wschodniej Europie jest nadal ściśle kojarzony z baletem klasycznym, co powoduje, że języki tańca współczesnego napotykają bariery w przeniknięciu zarówno do świadomości praktyków tańca jak i publiczności. Ukształtowani w oparciu o tradycyjne metody nauki warsztatu, profesjonaliści tańca muszą mierzyć się z nowymi metodykami i językami, które nie zawsze komponują się z ich dotychczasową praktyką. Sytuacja w Europie nie jest jednorodna, kraje na północy Europy przeszły zmianę na „współczesny język” niemalże w całości i wytyczają kierunki krajom na południu, które nie zaimplementowały jeszcze nowego języka tańca w odniesieniu do systemu edukacji, kształtowania warsztatu tancerza oraz nie wprowadziły nowych definicji, które byłyby na te zmiany odpowiedzią.

Celem projektu Up2Dance jest modernizacja systemu edukacji i kształcenia profesjonalistów tańca poprzez lepsze wykorzystanie dostępnych na obszarze UE narzędzi oraz wymianę dobrych praktyk w odniesieniu do sektora tańca na poziomie europejskim.

Projekt jest realizowany w ramach programu UE Erasmus +.

Inauguracja projektu odbyła się w Poznaniu, w siedzibie Polskiego Teatru Tańca na początku (15-18 stycznia) 2020 roku. Spotkanie posłużyło prezentacji uczestników projektu, omówieniu najważniejszych zagadnień oraz określeniu harmonogramu kolejnych działań realizowanych w ramach Up2Dance. Kolejne spotkanie miało odbyć się w hiszpańskim mieście Gijon, w marcu 2020 roku, zbiegło się to z zamykaniem krajów spowodowanego COVID-19. Zaplanowane szkolenia poświęcone m. in. krajowym i europejskim ramom kwalifikacji, odbyły się zdalnie. Kolejnym krokiem będą dyskusje przy okrągłych stołach skupione wokół wybranych profili zawodowych (m. in. tancerza, choreografa) prowadzone z udziałem przedstawicieli partnerów projektu oraz różnych środowisk skupionych wokół tańca.