04.06.2018
Polski Teatr Tańca w nowej odsłonie, w nowym miejscu

Projekt pn. Polski Teatr Tańca w nowej odsłonie, w nowym miejscu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest rozwój możliwości twórczych Teatru, zwiększenie atrakcyjności programowej i dostępności do oferty artystycznej. Zakupiony w ramach zadania sprzęt pozwala na korzystanie z nowych możliwości w działaniach artystycznych i promocyjnych oraz na utrwalenie dorobku Teatru i jego zasobu archiwalnego, a w przyszłości umożliwi pełne wykorzystanie nowej siedziby przy ul. Taczaka 8 i 9a w Poznaniu.

Realizacja zadania obejmuje zakup:
1) Reflektorów Fresnel LED (1 zestaw)
2) Aparatu fotograficznego z możliwością filmowania (1 zestaw)
3) Skanera A4 (1 szt.)
4) Komputerów i laptpów z oprogramowaniem (8 zestawów)
5) Case do profili ledowych z kołami (2 szt.)

Wartość dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 210 000 zł

 

 

mkidn