25.11.2018
10 grudnia ogłosimy zwycięzców pierwszego etapu konkursu na realizację premiery!

Polski Teatr Tańca ogłasza konkurs na realizację premiery związanej z naszym idiomem na rok 2019 czyli z „Rokiem Wyklętych”.  Zadaniem realizatora: choreografa lub reżysera będzie przedstawienie opisu koncepcji spektaklu, w którym wykonawcami będą artyści Polskiego Teatru Tańca, wraz ze wskazaniem współrealizatorów. Polski Teatr Tańca wyprodukuje spektakl premierowy zwycięzcy konkursu oraz wypłaci honoraria realizatorom.

Ideą projektu - „Rok Wyklętych” jest analiza wyklęcia jako takiego - jego różnych aspektów. Pragniemy zainspirować do rozważania sytuacji wyklętych, z różnych powodów, postaci historycznych, fikcyjnych, idei lub rzeczy. Podejmowanie tematu  wyklęcia może obejmować zarówno punkt widzenia wyklętych jak i wyklinających. Taka wielobiegunowa analiza pojęcia wyklęcia i przedstawienie towarzyszących mu emocji da szansę silnych doznań  artystycznych, estetycznych i intelektualnych naszym widzom. Jednocześnie ma też być zaczynem do twórczej dyskusji.

Premiera spektaklu konkursowego „Roku Wyklętych”  planowana jest na drugą połowę marca  2019 r. w Poznaniu.

Warunki konkursu:

   1.    Konkurs jest otwarty.

   2.    Udział w Konkursie jest możliwy poprzez zgłoszenie pracy konkursowej obejmującej opis koncepcji choreograficznej lub reżyserskiej podpisanej przez autora albo autorówktóre należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Poznański Teatr Tańca – , ul. Kozia 4, 61-835 Poznań oraz w wersji elektronicznej na adres email: konkurs.ptt@gmail.com.do 25 listopada 2018 r. Termin uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie praca konkursowa wpłynie do siedziby Teatru. Prace zgłoszone po upływie terminu nie będą uwzględniane.

   3.    Nadesłane prace powinny być umieszczone w zabezpieczonej kopercie, a przesyłka powinna być również opatrzona imieniem i nazwiskiem autora albo autorów pracy, a także jego adresem i adresem mailowym.

   4.    Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepszych, spełniających warunki formalne, prac będzie opierała się o poniżej wskazane kryteria:

   a.artystyczne, a w szczególności zgodność z ideą projektu Rok Wyklętych  opisaną w ogłoszeniu o konkursie;

   b.  możliwości realizacyjne, w tym finansowe oraz obsadowe

Terminy:
25 listopada 2018 r. –  ostatni dzień nadsyłania prac;

10 grudnia 2018 r. –  ogłoszenie wyniku wstępnej selekcji prac i zaproszenie autorów co najmniej dwóch wybranych prac do rozmów;

do 23 grudnia 2018 - ustalenie zespołu twórców do próbnej współpracy z zespołem artystycznym;

8 - 12 stycznia - próbna współpraca z zespołem artystycznym w celu przedstawienie ostatecznej wizji spektaklu; 

13 stycznia - ostateczny wybór zwycięskiego zespołu twórców;

od 15 stycznia - prace nad premierą.

Założeniem jest, że premierowy spektakl zostanie włączony do stałego repertuaru Polskiego Teatru Tańca i prezentowany wielokrotnie w różnych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Dodatkowo zamieszczamy wykaz sprzętu technicznego Polskiego Teatru Tańca, który pozostaje do dyspozycji podczas produkcji premiery.

Regulamin

Wykaz sprzętu technicznego

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania konkursowych propozycji!