05.06.2018
Laboratorium technologii | LABORATORIA TWÓRCZE 2018
laboratoria twórcze

Wyobrażamy sobie „Laboratoria” jako specyficzną przestrzeń do nabywania nowych kompetencji, poszukiwań twórczych, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Tym projektem wychodzimy naprzeciw pojawiającemu się nowemu modelowi funkcjonowania kultury, w którym wspólna praktyka to nierzadko badania i/lub praca laboratoryjna.

 

24.08 - 28.08.2018 I g. 12.30 - 15.00 

Miejsce: Pracować będziemy w różnych lokalizacjach miejskich i podmiejskich (Poznań i okolice) oraz w Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Maius, ul. Fredry 10)

 

Kolektywne etnografie, czyli w stronę post-ludzkiego doświadczenia

 

prowadzenie: prof. Agnieszka Jelewska, dr Michał Krawczak // Humanities /Art /Technology Research Center UAM

 

Celem warsztatów prowadzonych w ramach Laboratorium Technologii będzie próba zderzenia ludzkich form postrzegania historii, pamięci, architektury i urbanistyki z bytowaniem w tych miejscach podmiotów nieludzkich, a więc roślin, kamieni, resztek architektury, ziemi oraz zbadania, w jaki sposób nawiązane relacje przekształcają i wpływają na konstruowanie się atmosfery różnych miejsc. W przestrzeni Poznania i okolic zostaną wybrane trzy konkretne miejsca, których aspekty historyczne, kartograficzne, ale też narracje post-pamięci, które je współtworzą, przebadane zostaną i wyrażone w formach artystycznych poprzez użycie eksperymentalnych narzędzi technologicznych. Pracować będziemy z rożnymi formami technologicznej rejestracji kondycji przestrzeni/miejsca. „Aparatura pomiarowa” służyć nam będzie do spekulatywnych badań, tworzenia eksperymentalnych form i narracji zapisujących doświadczenie i stan atmosferyczny określonej lokalizacji. Wszystkie pozyskane materiały zgromadzone zostaną w cyfrowym archiwum, które po opracowaniu udostępnimy innym: odbiorcom, badaczom, artystom – zarówno w formie nieopracowanych danych, jak i w formie przetworzonej artystycznie narracji opisującej kondycję danej przestrzeni.

Nasze wspólne poszukiwania w sposób bezpośredni zanurzone będą w problematyce post-humanizmu, antropocenu, ciemnej ekologii i spekulatywnej meteorologii. Narzędzia technologiczne traktować będziemy transwersalnie – w poprzek ich podstawowych funkcji, ujawniając ich potencjał post-naukowy i post-artystyczny i oscylując wokół praktyk art as research.

Spekulatywna próba ujęcia przestrzeni, miejsca, post-pamięci z perspektywy kolektywnego doświadczenia, a więc realizującego się w relacji podmiotów ludzkich i nieludzkich, przełamuje antropocentryczny wymiar rozumienia mikrohistorii wprowadzając w obszar jej postrzegania post-ludzką somatyczność i materialność. Naszym punktem wyjścia będzie zatem sytuacja, w której podmioty ludzkie tworzą kolektyw z podmiotami nieludzkimi, ujawniając nową formę narracji o miejscu i czasie.

Projekt ma wymiar interdyscyplinarny, jest próbą uruchomienia narzędzi badawczych z zakresu studiów enwironmentalnych oraz eksperymentalnych praktyk artystycznych. W związku z tym do udziału w laboratorium zapraszamy zarówno praktyków, jak i teoretyków z różnych dyscyplin nauki i sztuki; studentów, doktorantów, absolwentów, badaczy i artystów.

 

Prowadzenie: Agnieszka Jelewska / Michał Krawczak

Humanisties/Art/Technology Research Center UAM

Agnieszka Jelewska – profesor UAM, pracowniczka Instytutu Teatru i Sztuki Mediów, teatrolożka, medioznawczyni, dyrektorka i  współżałożycielka HAT Research Center na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (artandsciencestudies.com), członkini kolektywu Daed Baitz (daedbaitz.com)

Bada transdyscyplinarne relacje pomiędzy nauką, sztuką, kulturą i technologią w XX i XXI wieku. Autorka wielu tekstów naukowych oraz pozycji monograficznych, m.in. Craig. Mit sztuki teatru (2007), Sensorium. Eseje o sztuce i technologii (2012); Ekotopie. Ekspansja technokultury (2013). Kuratorka projektów z zakresu sztuki i nauki, m. in. Performing Revolutions (Nowy Jork 2010), Transnature Is Here (Międzynarodowy Festiwal Malta 2013), Auralroots Jill Scott (CK ZAMEK, Poznań 2014). Współtwórczyni projektu transopery Anaesthesia (Instytut Teatralny 2016).

Prowadziła liczne warsztaty i wykłady otwarte, między innymi: Emotional Urban Weather (Instytut Teatralny 2014), Affective Communication (Folkwang Universität der Künste, 2015). Kuratorka ekspozycji narodowej Post-Apocalypsis na PQ 2015, nagrodzonej złotym medalem za sound design.

 

Michał Krawczak doktor nauk humanistycznych, zastępca dyrektora Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM, praktyk/teoretyk, kurator, współtwórca HAT Research Center (artandsciencestudies.com), kierownik Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek kolektywu Daed Baitz (daedbaitz.com).

W obszarze zainteresowań naukowych łączy doświadczenia teoretyczne i praktyczne. Zajmuje się współczesną sztuką medialną i performatywną, badaniami transdyscyplinarnymi oraz działaniami w obszarze art&science.

Kurator licznych projektów i wystaw, między innymi: Performing Media (2011, 2012), Transnature Is Here (Malta Festival 2013), Post-Technological Experiences (2014); Emotional Urban Weather (Instytut Teatralny 2014), Affective Communication (Folkwang Universität der Künste, 2015). Współtwórca Post-Apocalypsis (PQ 2015, wystawa nagrodzona złotym medalem za sound design) i transopery Anaesthesia (Instytut Teatralny 2016).

 

***

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w laboratorium?

Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: a.krolica@ptt-poznan.pl. O wynikach naboru uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu do 25 lipca 2018 roku. Udział w laboratoriach jest bezpłatny*, o ile uczestnik będzie obecny na wszystkich zajęciach.

Co ma zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać: list motywacyjny z CV oraz informację o oczekiwaniach uczestnika.

 

REGULAMIN LABORATORIÓW TWÓRCZYCH 2018

 

Kuratorka: Anna Królica

Organizator: Polski Teatr Tańca

Partnerzy:

Pobierz obrazki

 

 

logotyp młyńska 12

Instytut Teatru i Sztuki Mediów

Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej