05.06.2018
Laboratorium słowa | LABORATORIA TWÓRCZE 2018
laboratoria twórcze

Wyobrażamy sobie „Laboratoria” jako specyficzną przestrzeń do nabywania nowych kompetencji, poszukiwań twórczych, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Tym projektem wychodzimy naprzeciw pojawiającemu się nowemu modelowi funkcjonowania kultury, w którym wspólna praktyka to nierzadko badania i/lub praca laboratoryjna.

 

Laboratorium słowa

 

27.08-31.08.2018 I g. 10.00 – 12.00 I Miejsce: Młyńska 12

 

Laboratorium słowa to pięciodniowy blok zajęć skoncentrowany wokół praktyki analizy spektakli tanecznych oraz rozpoznania przestrzeni tańca współczesnego.

Pierwszy blok spotkań prowadzony przez Annę Królicę będzie obejmował wprowadzenie do wiedzy o tańcu, panoramę europejskiego krajobrazu scenicznego oraz sylwetki wiodących twórców. Omawiając rekonstrukcje taneczne przez re-miksy poznamy różne strategia działania praktyki choreograficznej.

Istotną częścią spotkań będzie analiza wybranych nagrań spektakli tanecznych, pisanie o nich oraz szukanie odpowiednich tekstów,  poszerzających możliwości interpretacyjne. 

Prowadzenie: Anna Królica

Anna Królica – kuratorka, krytyczka oraz historyczka tańca. Obecnie pracuje w Polskim Teatrze Tańca. Autorka książek: Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu (Tarnów 2011), Pokolenie solo (Kraków, 2013). Redaktorka i kuratorka albumu Nienasycone spojrzenie. Fotografia tańca (Tarnów / Warszawa 2017), książki wyróżnionej w kategorii „Najpiękniejsza książka roku 2017”..

Pracowała w jury Polskiej Platformy Tańca w 2008, 2012, 2017 oraz była przewodniczącą Rady Programowej ds. Tańca Instytutu Muzyki i Tańca (2011-2013). Prowadziła autorskie zajęcia w Instytucie Kultury Współczesnej i w Katedrze Performatyki UJ. Obecnie prowadzi zajęcia w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM w Poznaniu. Współpracowała z "Dwutygodnikiem" „Teatrem" i „Didaskaliami”.

Do jej najważniejszych projektów kuratorskich należą: Scena Tańca Studio - Róbmy miłość, a nie wojnę (Warszawa, Teatr Studio, 2017), „Maszyna choreograficzna” (2013-2016, Cricoteka, Kraków), „Z perspektywy żaby (2015, CK Zamek) oraz „Archiwum ciała” (2013, CK Zamek).

 

***

Zgłoszenia na laboratoria słowa prosimy przesyłać na adres: a.krolica@ptt-poznan.pl

 

O wynikach naboru uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu do 25 lipca 2018 roku. Udział w laboratoriach jest bezpłatny*, o ile uczestnik będzie obecny na wszystkich zajęciach.

 

Co ma zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać: list motywacyjny z CV oraz informację o oczekiwaniach uczestnika.

REGULAMIN LABORATORIÓW TWÓRCZYCH 2018

 

Kuratorka: Anna Królica

Organizator: Polski Teatr Tańca

Partnerzy:

 

Pobierz obrazki

 

 

logotyp młyńska 12

Instytut Teatru i Sztuki Mediów

Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej