25.04.2017
Zwiększenie efektywności merytorycznej Polskiego Teatru Tańca przez unowocześnienie bazy technicznej i zakup wyposażenia

Projekt pn. Zwiększenie efektywności merytorycznej Polskiego Teatru Tańca przez unowocześnienie bazy technicznej i zakup wyposażenia dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest poprawa jakości i usprawnienie funkcjonowania Teatru, podniesienie poziomu oferty artystycznej przez unowocześnienie bazy technicznej, uatrakcyjnienie spektakli, zwiększenie konkurencyjności oraz stworzenie bezpiecznych warunków pracy artystom - tancerzom, poprzez zakup przenośnego systemu podłogi, zestawu realizatorskiego i systemu informacji prawnej.

Realizacja zadania obejmuje zakup:
1) zestawu realizatorskiego ze specjalistycznym oprogramowaniem (1 zestaw),
2) przenośnego systemu podłogi sprężynującej 336 mkw (1 zestaw),
3) systemu informacji prawnej.

Wartość dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 180 000 zł

Wartość zadania: 230 000 zł

mkidn