18.09.2017
Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem
taczaka1
taczaka2
taczaka3
taczaka4

Projekt pn. ADAPTACJA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W POZNANIU PRZY UL. TACZAKA (W TYM RENOWACJA KAMIENICY) NA CELE KULTURALNE POLSKIEGO TEATRU TAŃCA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 4 "Środowisko" Działanie 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego" Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" konkurs nr Nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16.

Celem projektu jest ochrona unikatowego na skalę światową dziedzictwa kulturalnego – polskiej sztuki tańca i polskiego teatru tańca – zapoczątkowanego przez Conrada Drzewieckiego oraz stworzenie warunków do właściwego jego rozwoju i promowania.

Przedmiotem projektu była adaptacja kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Taczaka 8 oraz sąsiedniego budynku położonego przy ul. Taczaka 9a na potrzeby Polskiego Teatru Tańca. Adaptacja obejmowała przede wszystkim dobudowę sali studyjnej o powierzchni ok. 364 m2, gdzie pokazywane są i tworzone spektakle prezentowane  także na scenach innych teatrów i ośrodków kultury w Poznaniu, w Wielkopolsce, w kraju i za granicą.

 

Koszt całej inwestycji to kwota: 21 807 524,39 zł (na dzień 6 kwietnia 2022 roku), 

z tego:

ze środków Województwa Wielkopolskiego 13 077 174,07 zł

ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 8 024 981,74 zł

ze środków własnych 705 368,58 zł

 

Pasek z logami