18.09.2017
Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem
taczaka1
taczaka2
taczaka3
taczaka4

Projekt pn. ADAPTACJA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W POZNANIU PRZY UL. TACZAKA (W TYM RENOWACJA KAMIENICY) NA CELE KULTURALNE POLSKIEGO TEATRU TAŃCA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 4 "Środowisko" Działanie 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego" Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" konkurs nr Nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16.

Celem projektu jest ochrona unikatowego na skalę światową dziedzictwa kulturalnego – polskiej sztuki tańca i polskiego teatru tańca – zapoczątkowanego przez Conrada Drzewieckiego oraz stworzenie warunków do właściwego jego rozwoju i promowania.

Przedmiotem projektu jest adaptacja kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Taczaka 8 oraz sąsiedniego budynku położonego przy ul. Taczaka 9a na potrzeby Polskiego Teatru Tańca. Adaptacja ma przede wszystkim obejmować dobudowę sali studyjnej o powierzchni ok. 340 m2, która umożliwi tworzenie spektakli pokazywanych na scenach innych teatrów i ośrodków kultury w Poznaniu, w Wielkopolsce, w kraju i za granicą oraz organizowanie wydarzeń artystycznych dla ok. 150 widzów.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 8 059 921,69 zł

 

 

 

Pasek z logami