29.04.2022
Międzynarodowy Dzień Tańca krokiem poloneza
Międzynarodowy Dzień Tańca

W Międzynarodowym Dniu Tańca 

 

życzymy sobie nawzajem 

 

pierwotnego doświadczania ruchu we wspólnocie,

głębokiego jednostkowego przeżywania tańca 

jako ekspresji, wyrazu wolności i piękna, 

poczucia, że wspólne tańczenie buduje więzi.

 

W Międzynarodowym Dniu Tańca 

zapraszamy do tańca!

Do przemierzania krokiem poloneza przestrzeni miasta

podczas akcji Narodowe Tańczenie na ulicy Stanisława Taczaka w Poznaniu. 

 

Ale nie tylko. 

 

Także do odnajdywania właściwych słów, obrazów i kształtów, 

aby uchwycić taniec językiem innych sztuk.

I przesyłania - od dziś - prac na VI Międzynarodowy Konkurs „ 1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund”

 

Przede wszystkim jednak 

tańczMY dziś!

spontanicznie

Smakujmy ulotność, a jednocześnie siłę spotkania w tańcu.

 

Zapraszamy o godz. 19.00 na ulicę Taczaka!

 

***

 

Międzynarodowy Dzień Tańca 2022: Orędzie Kang Sue-jin