29.04.2022
Ogłaszamy Konkurs "1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund"
identyfikacja graficzna konkursu

W Międzynarodowym Dniu Tańca ogłaszamy po raz szósty konkurs pn. 1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund

Idea interdyscyplinarnego konkursu rozwija się z każdą kolejną odsłoną, jednak istota tego cyklicznego przedsięwzięcia pozostaje ta sama – inspirowanie wypowiedzi artystycznych, których tematem jest taniec, teatr i ruch, reprezentujących różne dziedziny sztuki.

Trójdzielna nazwa konkursu – 1 strona , 1 spojrzenie, 180 sekund – odpowiada kolejno 3 kategoriom prac.

1 strona obejmuje utwory literackie w języku polskim.

1 spojrzenie mieści w sobie różne gatunki sztuk wizualnych (malarstwo, fotografia, rzeźba, grafika).

180 sekund to prace filmowe i video art, eksplorujące medium ruchu.

Konkurs ma formułę otwartą, warunkiem jest aby zgłaszane prace nie były wcześniej nigdzie publikowane.

Termin nadsyłania prac: 30 września 2022 roku, g. 23:59 dla prac zgłaszanych wyłącznie drogą elektroniczną, przy czym w przypadku prac dostarczanych bezpośrednio do siedziby termin upływa 30 września 2022 roku o g. 17:30.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej Polskiego Teatru Tańca po ogłoszeniu wyników, które tradycyjnie nastąpi podczas IV Międzynarodowego festiwalu 1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund,  w dniu 18 grudnia 2022 roku w Poznaniu.

NAGRODY

Grand Prix - 1500 zł brutto (przyznawane w każdej z 3. kategorii)
Pierwsze, Drugie i Trzecie Wyróżnienie przyznawane są przez JURY i mają charakter honorowy. Wyróżnieniem dla laureatów jest publikacja na stronie internetowej Polskiego Teatru Tańca.
Nagroda Publiczności (przyznawana na podstawie głosów Widzów) - 500 zł brutto oraz publikacja na stronie internetowej Polskiego Teatru Tańca.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Sekretarz Konkursu: Anna Koczorowska, e-mail: a.koczorowska@ptt-poznan.pl