14.03.2022
Żegnamy prof. Jerzego Gurawskiego
Prof. Jerzy Gurawski wspomnienie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Jerzego Gurawskiego, wybitnego scenografa i architekta, mocno i blisko związanego z kulturą i tkanką miejską Poznania. 

Od początku swojej drogi zawodowej był człowiekiem teatru. Jeszcze na studiach poznał reżysera Jerzego Grotowskiego, dla którego tworzył eksperymentalne scenografie w Teatrze 13 Rzędów i Teatrze Laboratorium. 

Także dla teatru powstała  jego ostatnia realizacja - projekt własnej siedziby Polskiego Teatru Tańca. 

To jedna z osób, bez której nie byłoby tego miejsca - „naszego domu".

Tak wiele JEMU zawdzięczamy. 

Będziemy z ciepłem w sercu wspominać „Profesora”, codziennie wchodząc do budynku Polskiego Teatru Tańca i starając się w piękny sposób rozwijać tę niezwykłą przestrzeń.  

Profesorze, będziemy tęsknić za wspólnymi dysputami o sztuce.

fot. Wojciech Gaczek