01.02.2022
UP2DANCE | KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w tańcu współczesnym / KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

Fantastyczna podróż z projektem UP2DANCE (Project code: 2019-1-IT01-KA202-007609/ Project National ID (CUP): G85G19000110006) dobiegła końca.

Projekt realizowany był w kilku etapach.

18 paneli dyskusyjnych skupionych wokół zawodów w tańcu współczesnym, Tancerza, Nauczyciela tańca, Choreografa, Kierownika prób, zostało przeprowadzonych przez instytucje partnerskie: Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Polski Teatr Tańca (Polska), Magenta Consultoria Projects (Hiszpania), ICK Amsterdam (Niderlandy) oraz Companhia de Danca de Almada (Portugalia). Ich celem była analiza aktualnej sytuacji profesjonalistów tańca współczesnego w kontekście potrzeb środowiska i koniecznych zmian.

Istotną częścią projektu były warsztaty przeprowadzone wśród wszystkich partnerów, wzmocniły one współpracę między instytucjami poprzez dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami przez każdego z partnerów.

Interesariusze byli zaangażowani wydarzenia, o charakterze upowszechniającym, realizowane w każdym z krajów partnerskich. Podczas tych spotkań, w toku dyskusji padały ważne uwagi i wnioski, które zostały uwzględnione przy tworzeniu Katalogu Dobrych Praktyk.

Ostatnim przystankiem tej intensywnej podróży była międzynarodowa konferencja wieńcząca projekt. Wszyscy partnerzy oraz interesariuszy z całej Europy zebrali się w tym samym czasie, w jednym miejscu, aby zaprezentować projekt i jego rezultaty, jak również połączyć ze sobą zainteresowane strony w kontekście dalszego odkrywania wspólnej ścieżki ku przyszłości profesjonalistów w tańcu współczesnym.

Główne wnioski, zebrane podczas paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz wydarzeń podsumowujących projekt, zostały zebrane w Katalogu Dobrych Praktyk, podręcznym i praktycznym narzędziowniku dla profesjonalistów sektora tańca, instytucji oraz interesariuszy zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat sektora profesjonalnego tańca oraz wyzwań przed jakim stoi. Cel jaki przyświeca Katalogowi to stworzenie ram w UE, które pozwolą lepiej rozpoznać profile zawodowe, związane z nimi kompetencje oraz możliwości szkoleniowe. Nie jest to koniec, ale punt startowy w kontekście badań prowadzonych przez partnerów projektu, których celem jest przyszły dalszy rozwój.

Katalog Dobrych Praktyk można pobrać ze strony: https://www.up2danceproject.eu/ lub bezpośrednio:

Katalog Dobrych Praktyk (PL): PDF

Manual of Good Practices (EN): PDF

--------------------------------

UP2DANCE (2019-2021) to projekt realizowany w ramach programu Erasmus +, którego celem jest uporządkowanie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności w odniesieniu do zawodów związanych z tańcem oraz edukacji tanecznej na poziomie europejskim. Oczekiwanym rezultatem jest zwiększenie mobilności profesjonalistów tańca w Europie.

Projekt „UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego” jest realizowany przy wsparciu Programu UE Erasmus+, w ramach współpracy 6 europejskich partnerów: Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Magenta Consultoria (Hiszpania), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK (Niderlandy) oraz Companhia de Dança de Almada (Portugalia).

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na profilu @up2danceproject (Facebook) oraz oficjalnej stronie projektu: www.up2danceproject.eu