16.11.2021
Warsztaty w Portugalii w Lipcu i Październiku

UP2DANCE // Warsztaty w Portugalii 

Od 4 do 10 lipca 2021 roku partnerzy projektu spotkali się w Almadzie w Portugalii, aby wziąć udział w tygodniowych warsztatach tańca klasycznego i współczesnego oraz dyskusjach wokół stanu sztuki tańca obecnie.

Uczestnicy zostali ciepło przyjęci przez Anę Macarę oraz Carlotę Machado reprezentujące Companhia de Dança de Almada (CaDA), organizatora spotkania. Poszczególne moduły warsztatów oraz panele dyskusyjne zostały przygotowane i przeprowadzone przez przedstawicieli partnerów projektu.

Najszerzej dyskutowanym tematem był zawód tancerza. Najważniejsze wnioski jakie zostały zebrane na koniec spotkania w Almadzie odnośnie do profilu zawodowego tancerza współczesnego:

  • tancerz może zaangażować się w spektakl i dodać znaczenia prezentowanej choreografii czerpiąc z własnego doświadczenia;
  • tancerz może zademonstrować w swoim występie siłę wyobraźni, inwencji i nadać indywidualny koloryt;
  • tancerz rozwija swój indywidualny charakter poprzez sposób w jaki interpretuje dany spektakl tańca;
  • tancerz może wnieść swoją praca szerszy kontekst międzykulturowy, społeczny czy międzynarodowy;
  • tancerz wie w jaki sposób powinien fizycznie przygotować się do zajęć, prób, lekcji i spektaklu;

Uczestnicy warsztatów dużą uwagę skupili także na roli kierownika prób, który został opisany jako superbohater pozostający w cieniu. Jego/jej rola jest fundamentalna dla spektaklu, ale często jest pomijana przez tych, którzy nie są świadomi całego procesu powstawania spektaklu tańca. Warto zwrócić uwagę, że rola ta powinna być pełniona przez osobę, która posiada ogromne doświadczenie sceniczne, ale też rozumie role jakie pełnią tancerze i choreograf. Kluczowe jest wzajemne zaufanie, wsparcie trenerskie poprzez znajomość metod właściwych dla danego etapu przygotowania do spektaklu, aby wydobyć z tancerzy to co najlepsze oraz wykorzystać maksymalnie ich potencjał. Kierownik prób musi mieć dobre relacje z tancerzami, choreografem, obsługą techniczną oraz z dyrektorem zespołu. Musi być osobą, która stanowi pomost pomiędzy wszystkimi  uczestnikami procesu przygotowania spektaklu. To kierownik prób musi poradzić sobie z wszystkimi napięciami rodzącymi się w trakcie pracy. To on/ona często jest osobą, która stara się rozwiązywać powstałe problemy, tak aby cały zespół mógł dalej, wspólnie pracować.

Kolejne warsztaty w Almadzie odbyły się jesienią, w terminie 30 września - 2 października 2021, i były realizowane w ramach festiwalu: International Dance Festival Quinzena de Dança de Almada. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Derida Dance Center, Balletto di Roma oraz ICK Dans Amsterdam.

Głównymi tematami były:

  • analiza metod treningowych stosowanych w instytucjach partnerskich oraz analiza spektakli, które powstały z wykorzystaniem tych praktyk;
  • wymiana praktyk i potrzeba nowych kompetencji w związku z wyzwaniami mediów cyfrowych w tańcu współczesnym;
  • podsumowanie rezultatów projektu w Portugalii, czyli w wymiarze lokalnym;

Kolejnym etapem projektu będzie spotkanie wszystkich partnerów projektu w Rzymie w listopadzie 2021. Organizatorem spotkania będzie Balletto di Roma, który jest liderem projektu Up2Dance.

Tematem ostatniego spotkania będzie przygotowywany Katalog Dobrych Praktyk oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt oraz wydarzeń wieńczących Up2Dance w krajach partnerskich.

------------------------------------------------------

UP2DANCE (2019-2021) to projekt realizowany w ramach programu Erasmus +, którego celem jest uporządkowanie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności w odniesieniu do zawodów związanych z tańcem oraz edukacji tanecznej na poziomie europejskim. Oczekiwanym rezultatem jest zwiększenie mobilności profesjonalistów tańca w Europie.

Projekt „UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego” jest realizowany przy wsparciu Programu UE Erasmus+, w ramach współpracy 6 europejskich partnerów: Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Magenta Consultoria (Hiszpania), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK (Niderlandy) oraz Companhia de Dança de Almada (Portugalia).

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na profilu @up2danceproject (Facebook) oraz oficjalnej stronie projektu: www.up2danceproject.eu