02.11.2021
"Brzemię" nagrodzone w Dżakarcie
Brzemię nagrodzone w Dżakarcie

"Brzemię” otrzymało nagrodę jury w kategorii Best Film podczas międzynarodowego konkursu Imajitari - International Dance Film Festival w Dżakarcie. 

To jedna z sześciu nagród przyznanych najlepszym filmom w konkursie międzynarodowym. 

Imajitari International Dance Film Festival, zainicjowany w 2018 roku przez Jakarta Arts Council. Eksploruje gatunek filmu tańca, definiowany jako interdyscyplinarna praktyka, częstokroć poruszająca złożone problemy społeczne. Poza projekcjami filmowymi, festiwal filmów tańca IMAJITARI obejmuje programy kuratorskie oraz dyskusje, stając się nie tylko „oknem” na świat filmu tańca, lecz także okazją do wymiany opinii specjalistycznych. 

„Brzemię” powstało w 2018 roku. Stylistyka filmu nawiązuje do malarstwa Zofii Stryjeńskiej oraz polskiej i huculskiej muzyki ludowej w aranżacji i wykonaniu Kapeli Maliszów. Reżyserka filmu Iwona Pasińska „uruchomiła” z obrazów artystki „Pory roku. Listopad – grudzień (Korowód I – z jeleniem)”, odwołując się do motywów, żywej kolorystyki oraz mitologii słowiańskiej, charakterystycznych dla twórczości „księżniczki sztuki polskiej”. 

„Brzemię” wydobywa napięcie  pomiędzy tym, co zbiorowe i tym, co jednostkowe „Koncepcja płaskiej wycinanki wydaje się podkreślać fragmentaryczność ludzkiej pamięci i wyrywkowość tych zdarzeń, które stanowią cezury w życiu jednostki i społeczności” - pisała Barbara Kowalewska w artykule „Kadrowanie tańca” na łamach dodatku tematycznego do „Głosu Wielkopolskiego” pt. „Wielkopolska tańczy” .

Więcej o filmie 

Link do filmu 

Więcej o festiwalu

fot. Andrzej Grabowski