04.10.2021
Kandydujemy do Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego!
siedziba Polskiego Teatru Tańca przy Taczaka 8

Kapituła Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego ogłosiła tegoroczne nominacje. W kategorii „wnętrza publiczne” kandyduje Polski Teatr Tańca.

Siedziba Polskiego Teatru Tańca zaprojektowana została przez Architektoniczną Pracownię Autorską Jerzego Gurawskiego ARPA w ramach projektu „Adaptacja budynków położonych przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem".

 Inwestycja obejmowała rewitalizację frontowego budynku XIX - wiecznej kamienicy oraz dobudowę sali studyjnej (tzw. Duże Studio) o powierzchni ok. 365 m2 w stylu industrialnym. Na parterze powstało Małe Studio wraz z foyer - przeszkolona przestrzeń, w której odbywają się próby i warsztaty. Miejsce to, widoczne z zewnątrz budynku, stymuluje zainteresowanie nauką tańca i twórczym procesem, służąc nawiązywaniu relacji.  Niezwykłym rozwiązaniem architektonicznym jest szklana elewacja, która od strony podwórka nachyla się tak, aby odbijać otaczający kontekst i wchodzącą do budynku publiczność. „Zielony dziedziniec” - odwołanie do funkcjonujących na Luissenstrasse (nazwa ulicy Taczaka w czasach zaborów) ogródków podwórzowych - daje możliwość organizacji działań performatywnych na świeżym powietrzu.

Nowoczesne przestrzenie siedziby Polskiego Teatru Tańca otwierają nowe możliwości rozwoju oferty warsztatowej, scenicznej i kulturalnej dla mieszkańców Poznania oraz gości odwiedzających stolicę Wielkopolski. Są wśród nich zarówno spektakle, jak i warsztaty ruchowe, spektakle dla dzieci i ich opiekunów, rezydencje artystyczne, panele dyskusyjne, wystawy, pokazy filmowe oraz konkursy. 

Przypomijmy, że prof. Jerzy Gurawski to wybitny architekt i scenograf teatralny. Niegdyś współpracownik Jerzego Grotowskiego w Teatrze Laboratorium, tworzył do jego spektakli nie tyle scenografię, ile architekturę przestrzeni, obejmującą scenę i widownię. Obecnie jest wykładowcą Politechniki Poznańskiej. Spod jego ręki wyszły projekty tak znanych poznańskich budowli, jak gmachy wydziałów Uniwersyteckich na Morasku czy Aula Nova Akademii Muzycznej. 

Więcej informacji o nagrodzie na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań 

***

Polski Teatr Tańca znalazł się także w finałowej stawce konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. 

Do 15 września każdy mieszkaniec mógł zgłosić do konkursu dowolny obiekt architektoniczny, który został oddany do użytku w ubiegłym roku i mieścił się w granicach administracyjnych stolicy Wielkopolski. Jury pod przewodnictwem Bartosza Gussa, zastępcy prezydenta Poznania, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz inicjatora nagrody firmy UWI Inwestycje S.A. wyłoniło pretendentów do tegorocznej nagrody.

- Nagroda im. Jana Baptysty Quadro to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień tego typu w Polsce - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - W tej edycji do konkursu wpłynęło 25 zgłoszeń, spośród których wytypowaliśmy finałową dziewiątkę. Wszystkie obiekty cechują się wysokimi walorami estetycznymi i doskonale wpisują się w tkankę miejską - dodaje.

Zwycięski projekt jury wyłoniło 18 października.

Więcej informacji o Nagrodzie Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. 

fot. Andrzej Grabowski