20.12.2021
Konkurs na prezentację spektaklu! /zgłoszenia do 17.01.22
Konkurs na prezentację spektaklu

Zakończył się nabór zgłoszeń w otwartym konkursie na prezentację spektaklu w Polskim Teatrze Tańca. Wstępny wybór kandydatów nastąpi 31 stycznia 2022.

Przypominamy, że trwa otwarty konkurs na prezentację spektaklu w Polskim Teatrze Tańca!

Nagrodą w konkursie jest jednokrotna prezentacja spektaklu w siedzibie Polskiego Teatru Tańca. 

Organizator wybierze maksymalnie dwa spektakle, które zostaną zaprezentowane w Dużym Studio Polskiego Teatru Tańca. 

Zgłaszane w konkursie utwory powinny wiązać się tematycznie z idiomem „Człowiek - zwierzę”, którego ogólne założenia zawarte są w autorskiej koncepcji programu działania Polskiego Teatru Tańca na lata 2021 -2025. 

Zapraszamy do współpracy grupy formalne i nieformalne. Wyłączone z konkursu są spektakle kwalifikujące się do Puli Sieci na rok 2022 w ramach Polskiej Sieci Tańca. 

Termin nadsyłania prac: 17 stycznia 2022, g. 12.00.

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana spośród pracowników Teatru posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz ekspertów zewnętrznych.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.ptt-poznan.pl.

W dniach 1-28 lutego 2022 odbędą się rozmowy z Kierownikami Zespołów wstępnie wybranych prac konkursowych.

Oficjalne ogłoszenie Laureata konkursu nastąpi 1 marca 2022

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami konkursu, które znajdą Państwo w regulaminie:
https://bit.ly/regulamin-terms-OpenCall 
(w przypadku problemów z otwarciem pliku, prosimy o kontakt: r.chodyla@ptt-poznan.pl).

Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/formularz_konkursowy

Czekamy z niecierpliwością na Państwa zgłoszenia!