20.12.2021
Trwa konkurs na prezentację spektaklu! /zgłoszenia do 17.01.22
Konkurs na prezentację spektaklu

Na zgłoszenia czekamy do 17 stycznia 2022 roku, do godz. 12.00.

Przypominamy, że trwa otwarty konkurs na prezentację spektaklu w Polskim Teatrze Tańca!

Nagrodą w konkursie jest jednokrotna prezentacja spektaklu w siedzibie Polskiego Teatru Tańca. 

Organizator wybierze maksymalnie dwa spektakle, które zostaną zaprezentowane w Dużym Studio Polskiego Teatru Tańca. 

Zgłaszane w konkursie utwory powinny wiązać się tematycznie z idiomem „Człowiek - zwierzę”, którego ogólne założenia zawarte są w autorskiej koncepcji programu działania Polskiego Teatru Tańca na lata 2021 -2025. 

Zapraszamy do współpracy grupy formalne i nieformalne. Wyłączone z konkursu są spektakle kwalifikujące się do Puli Sieci na rok 2022 w ramach Polskiej Sieci Tańca. 

Termin nadsyłania prac: 17 stycznia 2022, g. 12.00.

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana spośród pracowników Teatru posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz ekspertów zewnętrznych.

Wstępny wybór spektakli nastąpi 31 stycznia 2022

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.ptt-poznan.pl.

W dniach 1-28 lutego 2022 odbędą się rozmowy z Kierownikami Zespołów wstępnie wybranych prac konkursowych.

Oficjalne ogłoszenie Laureata konkursu nastąpi 1 marca 2022

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami konkursu, które znajdą Państwo w regulaminie:
https://bit.ly/regulamin-terms-OpenCall 
(w przypadku problemów z otwarciem pliku, prosimy o kontakt: r.chodyla@ptt-poznan.pl).

Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/formularz_konkursowy

Czekamy z niecierpliwością na Państwa zgłoszenia!