27.07.2021
3. Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu | UP2DANCE
na grafice widać napis UP2DANCE oraz daty 24 maja i 28 maja 2021, poniżej zdjęcia 8 osób będących uczestnikami spotkania online

UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego 
3. Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu /24 i 25 maja 2021/

Po kwietniowych warsztatach poświęconych tańcowi współczesnemu oraz nowych językach wykorzystywanych w tej dziedzinie sztuki, przyszedł czas na kolejne, trzecie, spotkanie partnerów projektu UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego (Project code: 2019-1-IT01-KA202-007609/ Project National ID (CUP): G85G19000110006). Zostało ono przeprowadzone online a jego organizatorem była Magenta Consultoria Projects (Hiszpania).

Uczestnicy rozmawiali przede wszystkim o aspektach związanych z budżetem projektu, komunikacją i rozpowszechnianiem informacji o postępach w realizacji projektu, ponadto pierwszym szkicem rekomendacji przygotowanym przez Companhia de  Dança de Almada oraz organizacji kolejnych warsztatów i planowanych działań.

Partnerzy z entuzjazmem przywitali nową członkinię zespołu projektowego Joana Casado reprezentującą Companhia de Dança de Almada.

Podczas rozmowy zostały podkreślone różnice między państwami w kontekście sytuacji tańca, stąd też w powstających dokumentach podział uwzględniający kontekst krajowy powinien zostać zachowany.

Uczestnicy powrócili do dokumentu zawierającego analizę porównawczą sytuacji w każdym z państw partnerskich, który był podstawą dla realizowanych później (w drugiej połowie 2020 roku) przez uczestników projektu paneli dyskusyjnych.

Najważniejsze w wnioski z przeprowadzonych rozmów panelowych prezentujemy poniżej:

W kontekście sytuacji tańca w Bułgarii, ważne jest kategoryzacja artystów tańca działających w sferze tańca współczesnego, poszerzenie katalogu profili zawodowych tej grupy twórców.

W Hiszpanii najważniejszym problemem jest brak regulacji i określenia statusu artysty, który uwzględniałby różnice między twórcami niezależnymi, freelancerami a pracownikami zatrudnionymi na etat w instytucjach tańca, nauczycielami czy dyrektorami. Regulacje powinny obejmować również etap przechodzenia studentów do pracy zawodowej i profesjonalizacji w dziedzinie tańca.

We Włoszech widoczna jest potrzeba doprecyzowania definicji poszczególnych ról w kontekście zawodów związanych z tańcem oraz zauważenia praktycznego doświadczenia, które powinno być zaliczane w kontekście kompetencji zawodowych i dawać możliwość uzyskania certyfikatu (oficjalnego zatwierdzenia posiadanych kompetencji).

W Portugalii jedynym zawodem posiadającym stosowne regulacje zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji jest nauczyciel tańca. Brakuje możliwości certyfikowania nauczycieli tańca zajmujących się innymi stylami i technikami w obszarze tańca współczesnego oraz regulacji w odniesieniu do szkół tańca, statusu tancerza oraz artysty. Potrzebne jest także wsparcie dla kultury i sztuki  tańca.

W Polsce działania powinny zostać podjęte na różnych poziomach od szkół podstawowych - w kontekście edukacji dotyczącej tańca, szkół wyższych, rozwoju kompetencji, budowania relacji mistrz-uczeń, tworzenia struktur dla rozwoju tańca i choreografii, rozpoznawalności Sztuki Tańca oraz statusu zawodu choreografa.

Zawody z obszaru tańca są regulowane w Niderlandach poprzez różne instytucje (Centralny Rejestr Studiów Wyższych, Organizacja Akredytująca w Niderlandach i Flandrii – NVAO, Holenderska Unia dla Wyższej Edukacji, Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki. Potrzeby i problemy środowiska tańca w Niderlandach były omawiane wielokrotnie, powstało już wiele przydatnych dokumentów i analiz dotyczących tego obszaru. Mimo ogromnego wsparcia instytucjonalnego nadal istnieją potrzeby i kompetencje, które wymagają dostrzeżenia i opracowania stosowanych  regulacji.

Mimo różnic pomiędzy sytuacją dziedziny tańca w każdym z krajów zaangażowanych w projekt, partnerzy przygotowali rekomendacje, które zostaną opublikowane i udostępnione zainteresowanym stronom. 

Kolejnym etapem projektu były warsztaty zrealizowane w Almadzie (Portugalia) w terminie 5 - 9 lipca 2021 roku. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim przedstawiciele instytucji partnerskich. Brali oni udział jak w specjalnie przygotowanych  warsztatach tańca oraz dyskusjach dotyczących zawodów związanych z tańcem.

Więcej szczegółów wkrótce!


------------------------------------------------

UP2DANCE (2019-2021) to projekt realizowany w ramach programu Erasmus +, którego celem jest uporządkowanie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności w odniesieniu do zawodów związanych z tańcem oraz edukacji tanecznej na poziomie europejskim. Oczekiwanym rezultatem jest zwiększenie mobilności profesjonalistów tańca w Europie.

Projekt „UP2DANCE - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego” jest realizowany przy wsparciu Programu UE Erasmus+, w ramach współpracy 6 europejskich partnerów: Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Magenta Consultoria (Hiszpania), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK (Niderlandy) oraz Companhia de Dança de Almada (Portugalia).

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na profilu @up2danceproject (Facebook) oraz oficjalnej stronie projektu: www.up2danceproject.eu

Zachęcamy do polubienia i śledzenia postępów w realizacji projektu.