31.10.2021
Zakończyliśmy nabór prac w konkursie "1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund"!
Slajder

 W historycznej dla Polskiego Teatru Tańca chwili - pierwszego spektaklu na żywo we własnej siedzibie - ogłosił V edycję międzynarodowego konkursu „1 strona – 1 spojrzenie – 180 sekund”.

Idea interdyscyplinarnego konkursu rozwija się z każdą kolejną odsłoną, jednak istota tego cyklicznego przedsięwzięcia pozostaje ta sama – inspirowanie wypowiedzi artystycznych, których tematem jest taniec, teatr i ruch, reprezentujących różne dziedziny sztuki.

Trójdzielna nazwa konkursu – 1 strona , 1 spojrzenie, 180 sekund – odpowiada kolejno 3 kategoriom prac.

„1 strona” obejmuje utwory literackie w języku polskim.

 „1 spojrzenie” mieści w sobie różne gatunki sztuk wizualnych (malarstwo, fotografia, rzeźba, grafika).

 „180 sekund” to prace filmowe i video art, eksplorujące medium ruchu.

Konkurs był otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Zgodnie z regulaminem, można było zgłaszać wyłącznie prace wcześniej niepublikowane.

Regulamin przewiduje przyznanie odrębnej Nagrody Publiczności, która w 2021 roku będzie mieć charakter finansowy.  

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Polskiego Teatru Tańca. 

Termin nadsyłania prac: 31 października 2021 roku. 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Głosowanie na Nagrodę Publiczności oraz ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Festiwalu "1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund", który odbędzie się 18 i 19 grudnia 2021 roku w siedzibie Polskiego Teatru Tańca przy ul. Stanisława Taczaka 8 w Poznaniu.