BIP

 

 

Status prawny

Polski Teatr Tańca jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr RIK 15 i posiada osobowość prawną. 

Statut Polskiego Teatru Tańca

link do właściwego Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

Organy zarządzające

Zgodnie ze statutem Teatru osobą zarządzającą instytucją kultury. Dyrektor działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego. Przy Teatrze może działać Rada Teatru, jako organ doradczy i opiniotwórczy, której skład ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

 

 

Oferty pracy 

Ogłoszenia

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 

 

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 

 

 

Majątek

Określa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

 

 

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

Archiwum zakładowe Polskiego Teatru Tańca zostało założone w 2001 roku. Zgromadzono w nim materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną obejmującą okres od  momentu powstania Teatru tj. od roku 1973 do dziś. Materiały archiwalne stanowią zasób Archiwum Państwowego.

W archiwum zakładowym gromadzona jest dokumentacja artystyczna w tym:

•  dokumentacja premierowa
•  wycinki prasowe
•  monografie artystów
•  afisze i plakaty
•  wydawnictwa okolicznościowe
•  dokumentacja audiowizualna
•  dokumentacja z warsztatów i festiwali organizowanych przez PTT
•  jubileusze PTT
•  Informatory i repertuary

oraz dokumentacja nieartystyczna: administracyjna, księgowa i akta osobowe.

Regulamin korzystania z zasobu Archiwum Zakładowego Polskiego Teatru Tańca