UP2DANCE | Manual of Good Practices
UP2DANCE | KATALOG DOBRYCH PRAKTYK
Projekt DOM
HERBARIUM
ZIELNIK
Peer learning workshops in Portugal
Warsztaty w Portugalii w Lipcu i Październiku
3rd transnational meeting | UP2DANCE
3. Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu | UP2DANCE
Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzem poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia