FLASH
Tytuł: "Kobieta w ogrodzie różanym. Zastosowanie Terapii Tańcem w rozwoju osobistym"
Metoda: autorska
Prowadzący: Regina Wolska (Polska)
Język:  polski
Wymagania wstępne:  brak
Formuła: warsztat terapeutyczny skierowany do kobiet
Kwalifikacja: zaświadczenie o przebyciu warsztatu
   
Termin: zapraszamy we wrześniu
Czas: 10.00–14.00 i 15.30–19.30
Miejsce:  Polski Teatr Tańca Poznań (ul.Kozia 4)
Cena:  200 zł
Zgłoszenia: choreoterapia@ptt-poznan.pl
tel. 061 85 2 42 42 w. 13, 0501 631 719
(pn.-czw. w godz. 12-14)
z przedpłatą 100 zł *

 Regina Wolska (Polska)

pedagog, czlonek Zarzadu Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii, autorka programów i prowadząca zajęcia w dziedzinie choreoterapii na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadzi założone przez siebie grupy rozwoju osobistego: K3, Stowarzyszenie Porannej Rosy, warsztaty tańca twórczego, warsztaty dla nauczycieli i uczniów (stały udział w projekcie  „Festiwal Sztuki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”). Specjalizuje się w pracy z kobietami (m.in. autorskie programy dla matek i córek, kobiet w ciąży), z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Współpracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagając terapię www.choreoterapia.pl

 
W programie warsztatu:
- prace z różnymi rekwizytami, 
- nauke "kobiecych" tańcow w wersji oryginalnej i uproszczonej 
- improwizacja w tańcu -4h
- terapia tańcem -4h

"zapraszam na  niezwykle żywiołowe, pełne ekspresji spotkanie w kręgu kobiet. W sposób symboliczny stworzymy wspólnie różany ogród. Róża jest symbolem kobiecości, doskonałości, tajemniczości etc. Jest pewna siebie, ma królewskie maniery. Chce być doceniana... Jaką różą jesteś? O jakiej marzysz? Na tym spotkaniu na pewno rozkwitniesz jak szlachetna róża...  W ogrodzie różanym wszystko jest możliwe.  W tym tkwi tajemniczość „ naszego” ogrodu.  Jak płatkami róży otulimy się piękną muzyką, tańcem" R.WolskaWarunkiem rezerwacji miejsca jest zgłoszenie i dokonanie przedpłaty.
Wpłat należy dokonywać na konto Polskiego Stowarzyszenia Choeoterapii.

Serdecznie zapraszamy
Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii* - przedpłata ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji na 14 dni przed
     rozpoczęciem kursu/warsztatu