23.02.2017
Odpowiednie dać tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu
Żniwa, Taniec, Teatr, Polski Teatr Tańca, spektakl, CK Zamek

Wychodząc naprzeciw przychodzącym do Teatru komunikatom od widzów i przyjaciół teatru uruchamiamy comiesięczne rozmowy czwartkowe o tańcu. Pragniemy otworzyć przyjazną przestrzeń do dialogu pomiędzy artystami, widzami, krytykami oraz kuratorami. Chcemy współtworzyć dyskurs o tańcu, nowej i dawnej choreografii, a także nawiązać do idei klubów dyskusyjnych, a patrząc w głąb historii – do obiadów czwartkowych. 

Pedagogika teatru (w tym także tańca) poświęca wiele uwagi zagadnieniom odbioru spektaklu, my chcemy oswajać przestrzeń związaną z tańcem, aby publiczność czuła się w niej bezpiecznie prowokowana do przeżywania i odkrywania nowych intelektualnych obszarów. Przygotowując spotkania będziemy sięgać po różne formuły: od dyskusji panelowych, odczytów, lecture performance, prezentacji multimedialnych po rozmowy o książkach.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie:

Teatr tańca wobec współczesnych wyzwań

Spotkanie zaczniemy od prezentacji fragmentu spektaklu „Żniwa” Pasińskiej/Gorzkowskiego.

 

23 lutego o godz. 18.00

Polski Teatr Tańca / Aula Baletowa / Kozia 4

Uczestnicy: Anna Koczorowska, Iwona Pasińska, Witold Mrozek

Kurator projektu/Prowadzenie: Anna Królica

 

Zapraszamy też na kolejne spotkanie 23.03.2017.

fot. Andrzej Grabowski