15.02.2017
Wyniki konkursu na realizację premiery - Wieczory dziadowskie: cz. 3
scena teatralna, widownia

Ogłaszamy wyniki konkursu na realizację premiery „Wieczory dziadowskie: cz. 3”. Komisja Konkursowa w składzie: Iwona Pasińska (dyrektor), Adriana Mikołajczak (zastępca dyrektora), Anna Królica (kuratorka programowa), Regina Lissowska-Postaremczak (specjalista ds. PR) i Andrzej Kryczka (specjalista ds. upowszechniania spektakli). Jury nie spodziewało się tak szerokiego odzewu ze środowiska. Zgłoszone i przedstawione koncepcje były oryginale i wartościowe - Komisja stanęła przed trudnym wyborem wyłonienia projektu, który będzie realizowany w Polskim Teatrze Tańca. Po burzliwych naradach ostatecznie zadecydowano, aby zaprosić do współpracy autorów dwóch różnych wizji: Tomasza Bazana - "Kinetic exercises / rytuał biologiczny" i Aleksandry Dziurosz i Tomasza Szczepanka „Niech żywi grzebią umarłych”. Gratulujemy!

Idea projektu pn. „Wieczory dziadowskie: Tryptyk” nawiązuje do tradycji "Wieczorów polskich" Conrada Drzewieckiego, realizowanych od 1973 roku ma objąć trzy premiery. Punktem wyjścia Wieczorów jest temat „Dziadów” Adama Mickiewicza, trzy projekty stworzą unikalną platformę twórczej rywalizacji. Chcemy zapewnić, że w przyszłości będziemy kontynuować  konkursy na realizację premier zgodnie z programem artystycznym Polskiego Teatru Tańca. Jesienią ogłosimy jego szczegóły.

Premiery spektakli „Wieczory dziadowskie: „Tryptyk” są planowane na 25-27 maja 2017 r. w Poznaniu.