31.12.2016
Koniec realizacji projektu "Teatr Tańca w podróży 2016"
logotyp_mkidn

Polski Teatr Tańca zakończył realizację projektu "Teatr Tańca w podróży 2016: spektakle, wystawy, warsztaty, konferencja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wydarzenia kulturalne”, priorytet: „Teatr i taniec”.

W ramach realizacji zadania zaprezentowane zostały spektakle prezentujące różnorodność repertuarową Polskiego Teatru Tańca oraz jego wysoką jakość artystyczną. Stanowią one przekrój oferty repertuarowej z ostatnich 14 lat działalności teatru. Wśród ośmiu zaprezentowanych spektakli znalazły się: „Żywa historia”, „Przedmiot myśli”, "LAMENT. Pamięci Tadeusza Różewicza", „WO-MAN w pomidorach”, „Hello, My Friend!”, „Czterdzieści”, "PTT wczoraj, dziś i jutro", „Percepcja”.

Prezentacja spektakli uzupełniona została o następujące zadania: warsztaty taneczne, wystawa fotografii teatralnej, której kuratorem był Maciej Zakrzewski oraz konferencję „W miejscu, w czasie – teatr tańca”. Spotkanie podsumowujące projekt realizowane w oparciu o pięć tematycznych paneli dyskusyjnych stanowiło podsumowanie zadania, jak i twórczy namysł nad jego kształtem w kolejnych latach. Spotkanie zaplanowane zostało w podziale na 5 tematycznych paneli dyskusyjnych, z których każdy będzie prowadzony przez eksperta w danej dziedzinie: 1) miejsce teatru tańca w krytyce teatralnej, 2) rozwijanie widowni teatru tańca, 3) tradycja i nowoczesność w teatrze tańca, 4) teatr tańca w fotografii teatralnej, 5) nowe technologii i narzędzia multimedialne w spektaklach teatru tańca.

Prezentacja spektakli oraz pozostałych wydarzeń odbyła się według następującego harmonogramu:

14 maja 2016: Realizacja spektaklu „PTT wczoraj i dziś” w Złotowie (Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej).

27 czerwca 2016: Realizacja spektaklu „LAMENT. Pamięci Tadeusza Różewicza” w Warszawie (Teatr Wielki Opera Narodowa).

18 września 2016: Realizacja spektakli "Żywa Historia" i "Przedmiot myśli” w Koninie (Centrum Kultury i Sztuki OSKARD).

6 października 2016: Realizacja spektaklu „LAMENT. Pamięci Tadeusza Różewicza” w Radomsku (Miejski Dom Kultury).

29 października 2016: Realizacja spektaklu „Czterdzieści” w Nysie (Nyski Dom Kultury).

5 listopada 2016: Realizacja spektaklu „WOMAN w pomidorach” w Zielonej Górze (Lubuski Teatr).

13 listopada 2016: Realizacja spektaklu „Czterdzieści” w Lublinie (Centrum Kultury w Lublinie).

26 listopada 2016: Realizacja spektaklu „Percepcja” w Krakowie (Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży).

28 listopada 2016: Realizacja spektaklu „Czterdzieści” w Bełchatowie (Miejskie Centrum Kultury).

16 grudnia 2016: Realizacja spektakli „Hello, My Friend!” i „WOMAN w pomidorach” w Tychach (Teatr Mały w Tychach). Przeprowadzenie cyklu trzech warsztatów tanecznych dla młodzieży.

19 grudnia 2016: Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji „W miejscu,  w czasie – teatr tańca”, podsumowującej realizację projektu w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Przeprowadzenie pięciu paneli dyskusyjnych z ekspertami na temat teatru tańca. Prezentacja wystawy fotografii teatralnej.