16.12.2019
Prezentujemy prace laureatów festiwalu "1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund"!

KATEGORIA LITERACKA

Grand Prix: Magdalena Miś - Herbeć, „W jednym zdaniu” 

Za wyobraźnię słowno - graficzną i poszukiwanie indywidualnego języka poetyckiego 

MIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I wyróżnienie: Daria Danuta Lisiecka, „Ten Taniec” 

Za stworzenie miniatury literackiej, w której Taniec jest metaforą ludzkiej wspólnoty życia i śmierci

 

 

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II wyróżnienie: Marta Bogusławska, „Układ taneczny” 

Za słowotwórczą kreatywność i uważną obserwację relacji ciało - umysł

 

BOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III wyróżnienie: Katarzyna Rochowicz, „Medytacja w tańcu”   

Za wyrażenie słowem cielesności i rytmu tańca

KR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA

Grand Prix: Gniewko Głogowski, „Laboratorium dla par” - zdjęcie 17, 20, 22

Za zatrzymanie piękna i harmonii ciał w przestrzeni 

GN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I wyróżnienie:  Andrzej Janikowski, „Bursztynowe drzewo” 

Za uchwycenie momentu, w którym ciało staje się rzeźbą

AJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II wyróżnienie: Marta Ankierstejn, „In/Out” 

Za mikronarracje fotograficzne, świetlne impresje i dialog z „tu” i „teraz” 

MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III wyróżnienie: Linda Trawińska  - zdjęcie 3

Za wysmakowany obraz samotności i nieobecności 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III wyróżnienie: Paulina Majkowska, ​​„Strike a pose" ​​

Za portret kobiecy oddający przepływ i fazowość ruchu

PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III wyróżnienie: Aleksander Tylman,  ​​„Is there life on Mars?" 

Za nieznaną wiedzę o tańcu i jej wizję

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA FILMOWA

Grand Prix: Holger Mohaupt, „Where the spiders live" 

Za pełne wrażliwości sięganie do tematu natury oraz prostotę i szlachetność środków wyrazu

https://vimeo.com/368456844

 

I wyróżnienie:  Aneta Bułka i Kaja Wiśniewska, „M1Kwadrat"  

Za integrujące wszystkie poziomy przekazu zobrazowanie tematu zamknięcia i odosobnienia 

https://youtu.be/2O1_OHBQtBU

 

II wyróżnienie: Marcin Mościcki, Izabela Zawadzka, „Elements" 

Za kompozycyjną czystość każdego filmowego kadru

https://vimeo.com/369683033

 

III wyróżnienie: Adam Soroczyński, „I"

Za kompozycję ruchu rąk i palców oraz codzienne - niecodzienne brzmienie 

https://vimeo.com/369324859

 

III wyróżnienie: Aleksandra Charabin, „Project Friends' 

Za działanie zespołowe łączące przestrzeń natury i miasta 

https://www.youtube.com/watch?v=rKcgrs_iOaQ&feature=youtu.be