03.01.2017
Konkurs na realizację premiery - Wieczory dziadowskie: cz. 3

Polski Teatr Tańca – Balet Poznański ogłasza konkurs na realizację premiery „Wieczory dziadowskie: cz. 3”
Polski Teatr Tańca – Balet Poznański (zwany dalej również „Organizatorem”, „Teatrem”) ogłasza konkurs na realizację premiery spektaklu „Wieczory dziadowskie cz. 3”. Zadaniem realizatora: choreografa lub reżysera będzie przedstawienie opisu koncepcji spektaklu, w którym wykonawcami będą artyści Polskiego Teatru Tańca, wraz ze wskazaniem współrealizatorów. Polski Teatr Tańca wyprodukuje spektakl premierowy zwycięzcy konkursu oraz wypłaci honoraria realizatorom.

Idea projektu pn. „Wieczory dziadowskie: Tryptyk” nawiązuje do tradycji "Wieczorów polskich" Conrada Drzewieckiego, realizowanych od 1973 roku i obejmuje trzy premiery, zaprezentowane w formie agonu.Temat „Dziadów” A. Mickiewicza, ukazany w trzech odsłonach, stworzy unikalną platformę twórczej rywalizacji, oferując widzom szansę potrojonych doznań z artystycznych, estetycznych i intelektualnych rozwiązań, jednocześnie zapraszając ich do wspólnego dyskursu wokół współczesnych reinterpretacji wybitnego dzieła i tradycji. Pierwszą premierę zrealizuje reżyser Jarosław Tumidajski (wzbogacając program o sferę eksploatacji teatru w teatrze tańca) pt. „Ciało, duch i klaun”, drugą – choreograf Kaya Kołodziejczyk, pt. „Gorycz”, a trzecią – zwycięzca niniejszego konkursu (choreograf lub reżyser).

Tradycyjne obrzędy dziadów odbywały się jesienią i wiosną. O ile w naszej społecznej świadomości mocno zakorzenione są jesienne obchody, wiosenne często są pomijane, dlatego planowane trzy premiery odbędą się w maju.

Założeniem jest, że premierowe spektakle zostaną włączone do stałego repertuaru Polskiego Teatru Tańca i prezentowane wielokrotnie w różnych ośrodkach w Polsce i za granicą. Premierom towarzyszyć będą spotkania z artystami, panel naukowy zorganizowany we współpracy z poznańskimi ośrodkami akademickimi, którego efektem będzie publikacja, oraz obserwatorium krytyczne, dające możliwość pogłębienia warsztatu młodym krytykom teatru i tańca.

Premiera spektaklu „Wieczory dziadowskie: cz. 3” planowana jest na 27 maja 2017 r. w Poznaniu.

Warunki konkursu:

  1. Konkurs jest otwarty.
  2. Udział w Konkursie jest możliwy poprzez zgłoszenie pracy konkursowej obejmującej opis koncepcji choreograficznej lub reżyserskiej podpisanej przez autora albo autorów, które należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Poznański Teatr Tańca – Balet Poznański, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań do 27 stycznia 2017 r. Termin uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie praca konkursowa wpłynie do siedziby Teatru. Prace zgłoszone po upływie terminu nie będą uwzględniane.
  3. Nadesłane prace powinny być umieszczone w zabezpieczonej kopercie, a przesyłka powinna być również opatrzona imieniem i nazwiskiem autora albo autorów pracy, a także jego adresem i adresem mailowym.
  4. Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepszych, spełniających warunki formalne, prac będzie opierała się o poniżej wskazane kryteria:
  1. artystyczne, a w szczególności zgodność z ideą projektu pn. „Wieczory dziadowskie: Tryptyk” opisaną w ogłoszeniu o konkursie;
  2.  możliwości realizacyjne, w tym finansowe oraz obsadowe

Terminy:
27 stycznia 2017 r. – ostatni dzień nadsyłania prac;
31 stycznia 2017 r. – zaproszenie autorów co najmniej dwóch wybranych prac do negocjacji umów dotyczących realizacji spektaklu premierowego;

Uczestników informujemy, że 31 stycznia w Polskim Teatrze Tańca odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie konkursu na realizację premiery w ramach „Wieczorów Dziadowskich: Tryptyk, cz. 3”, w wyniku którego do kolejnego etapu zakwalifikowało się czterech kandydatów: Tomasz Bazan, Aleksandra Dziurosz/Tomasz Szczepanek, Kamila Michalak, Grzegorz Suski (w kolejności alfabetycznej). Poinformujemy kandydatów indywidualnie o terminie spotkania z Komisją.

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za przesłanie projektów i zaangażowanie.

Komisja w składzie: Iwona Pasińska (dyrektor), Adriana Mikołajczak (zastępca dyrektora), Anna Królica, Regina Lissowska-Posteramczak i Andrzej Kryczka

Luty 2017 r. – negocjacje umów dotyczących realizacji spektaklu premierowego;
28 lutego 2017 r. – ogłoszenie zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej Teatru;
1 marca 2017r – rozpoczęcie prac nad spektaklem;
27 maja 2017 r. – premiera spektaklu.

Nagroda
Nagrodą w organizowanym konkursie jest zaproszenie do negocjacji autorów co najmniej dwóch wybranych prac, a następnie zlecenie realizacji spektaklu premierowego „Wieczory dziadowskie: cz. 3”.

Koszty realizacji tego spektaklu, w tym honorariów, ponosi Organizator.

Postanowienia końcowe i dodatkowe:

  1. Prace nie spełniające warunków Konkursu i nadesłane po upływie terminu zgłaszania prac, nie będą brane pod uwagę.
  2. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza jednocześnie akceptację przez autora tej pracy Regulaminu niniejszego Konkursu. 
  3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz jego nierozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu