14.06.2018
Technologia i taniec

14 czerwca 2018 roku o godz. 19.00 zapraszamy do Studio Polskiego Teatru Tańca przy ul. Koziej 4. Spotkanie w cyklu „Odpowiednie dać Tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu” poświęcone będzie książce Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca autorstwa Sandry Frydrysiak.

Gośćmi Anny Królicy będzie autorka publikacji, Iwona Pasińska, dyrektor Polskiego Teatru Tańca oraz prof. dr hab. Agnieszka Jelewska i dr Michał Krawczak  - badacze transdycyplinarnych relacji pomiędzy nauką, sztuką kulturą i technologią, współtwórcy HAT Research Center na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (artandsciencestudies.com), członkowie kolektywu Daed Baitz (daedbaitz.com).

Sandra Frydrysiak to teoretyczka i badaczka tańca, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury w Katedrze Kulturoznawstwa  UMK w Toruniu. Kieruje projektem „+-mózg”, w ramach którego wraz z badaczami z Instytutu PAN zajmuje się percepcją tańca współczesnego w wirtualnej rzeczywistości. W publikacji Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca zastanawia się, jak w przemianach zachodzących w tańcu współczesnym odbijają się przekształcenia kulturowe, wynikające z oddziaływania nowych rozwiązań naukowych i technologicznych na organizm ludzki. W spektrum jej zainteresowania znajdują się zarówno prace choreograficzne, jak i eksperymenty neurokognitywne, badania laboratoryjne czy badania z obszaru art and science.

Przypomnijmy, że cykl „Odpowiednie dać Tańcowi słowo” ( kuratorka: Anna Królica) obejmuje rozmowy, poruszające zagadnienia związane z eksperymentalną sztuką tańca współczesnego. Raz w miesiącu organizujemy spotykanie w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu i rozmawiamy o najistotniejszych zagadnieniach związanych z przestrzenią sztuki choreograficznej w kontekście eksperymentu. Ostatnio dedykujemy spotkania nowościom wydawniczym. 

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie 30 zł.