21.12.2016
Koniec realizacji projektu "Rozwój infrastruktury kultury"

Polski Teatr Tańca zakończył realizację projektu "Podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury".

Celem zadania była poprawa jakości i usprawnienie funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych, umożliwienie i poprawa warunków prezentacji w niewielkich przestrzeniach, a także zwiększenie konkurencyjności Teatru i podniesienie poziomu prezentacji do standardów europejskich. Ważnym elementem zadania było także usprawnienie i podniesienie poziomu warunków pracy twórczej artystów Teatru.