18.05.2017
Gdzież oni są?
Panel,

Panel naukowy "Gdzież oni są? Wieczory dziadowskie. Prolog"

Cykl premier, spiętych wspólną klamrą pod nazwą „Wieczorów Dziadowskich”, poprzedzi rozmowa z wybitnymi ekspertami, którzy meandrując od kontekstów historycznych po najbardziej współczesne odczytania przybliżą widzom „Dziady”.  Najwięcej uwagi poświęcimy części drugiej,  z którą w najbliższym dialogu pozostają choreografowie nadchodzących premier. Jednym z mocniej zarysowanych wątków w dyskusji  będzie kwestia przemijania i odchodzenia. 

Znany badacz Dariusz Kosiński pisał o „Dziadach” w „Teatrze Przemiany”, że „dla wszystkich była to wielka poezja, wielka literatura, ale i coś więcej”, z kolei Leszek Kolankiewicz podkreślał, że wystawianie „Dziadów” wiąże się zawsze z metakomentarzem do życia społecznego Polaków. 

Jak dziś czytać „Dziady” jak spotkać się arcydziełem, z mitem, z legendą; i w końcu - z tekstem czy spektaklem teatralnym bądź tanecznym? 

Goście: prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, dr Tomasz Kowalski, Piotr Urbanowicz.

Moderatorka/Kuratorka: Anna Królica

Studio Polskiego Teatru Tańca | Kozia 4 | Poznań 
18 maja | godz. 19.00