Odpowiednie dać Tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu
Zwiększenie efektywności merytorycznej Polskiego Teatru Tańca przez unowocześnienie bazy technicznej i zakup wyposażenia
Laboratoria twórcze 2017 - wizyta studyjna
Odpowiednie dać Tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu
Odpowiednie dać Tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu
Konferencja: W miejscu i w czasie – Teatr Tańca