P O L S K I   T E A T R   T A Ń C A 

 "Hello, My Friend!", "Need Me" i "SUMO" 
25 kwietnia, g. 20.00

MP2, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Poznań, ul. Głogowska 14

KUP BILET

"Absurdy życia w więcej niż 2 aktach" i "Nondescript" 
26 kwietnia, g. 20.00
MP2, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań, ul. Głogowska 14

KUP BILET